DIFI er tildelt NFKR Kvalitetspris 2013 for myndighetsrelatert innsats

DIFI er tildelt NFKR Kvalitetspris 2013 for myndighetsrelatert innsats.

Prisen som er rettet mot statlige og offentlige organisasjoner og personer som gjennom sine oppgaver og adferd har anvendt prinsipper for kvalitets- og risikostyring på myndighetsnivå på en suksessfull måte.

Det er 3 grupper med totalt 17 kriterier for denne kvalitetsprisen som gjelder:

1.     Tilrettelegging og nettverksbygging:

2.     Utvikling av mennesker:

3.     Virksomhetstransformasjon

Prisen ble overrakt av foreningens styreleder Roger Strøm, Statoil, til DIFIs direktør Vivi Lassen i forbindelse med NFKR konferanse på Verdens Kvalitetsdag 11. november på Hotel Bristol. DIFI skåret høyest av årets 8 kandidater mot prisens kriterier. Juryen har vært foreningens styre.

Foto fra overrekkelsen er Direktør Vivi Lassen omkranset av NFKR styremedlemmer:

2013-11-11 

f.v.:  Dag Wilhelmsen, Flytoget, Anne-Kristin Bjerga Bjåen, Boots Apotek, Vivi Lassen, DIFI, Morten Celius, KPMG, Ernst Ole Solem, Asker kommune og styreleder Roger Strøm, Statoil.