Invitasjon til medlemsmøte hos Aker Pusnes Arendal 03.12.2013

Invitasjon til medlemsmøte hos Aker Pusnes Arendal 03.12.2013. Tema; Kvalitetsmåltall og KPI’er – hvordan få til gode måleprogram.

 Invitasjon til fag- og nettverksmøte hos Aker Pusnes

 «Kvalitetsmåltall og KPI’er – hvordan få til gode måleprogram?»

  images

 

 

Møtet er åpent for alle. Inviter gjerne med en kollega eller send invitasjonen videre til ditt nettverk i regionen.

PÅMELDING her

Definisjon av mål og kritiske prosessindikatorer (KPI’er) er en viktig del av enhver bedrifts strategiske arbeid, men hvordan lykkes man med målstyring? Hva slags prosesser ligger til grunn for valg av mål og måltall, og hvordan kommuniseres de ut i bedriften?

ISO 9001 standarden stiller krav til at kvalitetsmålene som settes skal være «målbare og forenelige med kvalitetspolitikken», men klarer vi alltid å velge gode – og de riktige – målene for å følge opp kvalitet? Vi inviterer til en forhåpentligvis fruktbar diskusjon rundt temaet sammen med andre fagpersoner i regionen.

Aker Pusnes AS er hovedbedriften i Aker Solutions sitt forretningsområde Mooring & Loading Systems (MLS), som nylig ble solgt til det finske konsernet Cargotec.  Aker Pusnes har en over 100 årig industri historie på Tromøya, som man vil få høre litt om på møtet, og leverer egenutviklede produkter på 3 områder:

1. Offshore Mooring (OM): Forankringssystemer til flytende plattformer og skip for olje og gass utvinning til havs (FPSO, Spar etc.).

2.  Offshore Loading (OL): Laste og losse systemer for olje offshore – fra produserende installasjoner til shuttletankere via slanger.

3.  Deck Machinery (DM): Dette er dekksmaskineri for vanlige seilende skip – anker- og fortøyningsvinsjer i ulike størrelser og varianter.

Bedriften har 250 ansatte og innleide som har arbeidssted på Pusnes, men stort sett all produksjon foregår i utlandet med de utfordringer det innebærer. Og for å betjene kundene worldwide, har bedriften også folk plassert på strategiske lokasjoner i utlandet.

Dato / Tid:           Tirsdag 03.12.2013 kl. 15.00 – ca 17.45

Sted:                     Aker Pusnes, Skilsøveien 368, Færvik (Arendal)

Agenda:

15.00   Velkommen til Aker Pusnes – presentasjon av bedriften

15.15   Tema: KPI og måleprogram
– Introduksjon til tema – hvorfor er mål og måltall viktig? Utfordringer og prinsipper
– Presentasjon av systemer, verktøy og KPI-arbeid ved Aker Pusnes
– Presentasjon av KPI/måleprogram v/ 1-2 andre bedrifter

Pause – enkel servering

16.30   Workshop på dagens tema

17.10   Presentasjon og diskusjon av gruppearbeider

17.30  Oppsummering og avslutning

Allerede påmeldt -se deltakerliste

Påmelding via NFKR’s websider www.nfkr.no eller direkte her
Deltakelse er gratis. Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

 

 

for NFKR region Agder

Cathrine Blichfeldt, leder regionstyret

 

 

Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring (NFKR) skal være et samlingspunkt for informasjonsutveksling og kompetanseøkning innenfor kvalitetsledelse, risikostyring, internkontroll og ulike ledelsesmodeller. Foreningen skal bidra til forbedring og effektivisering i privat og offentlig virksomhet for å skape og foredle verdier for kunder/brukere, medarbeidere, eiere, samfunnet og miljøet. Les mer om NFKR på www.nfkr.no