Bilder og foredrag fra medlemsmøte i Kongsberg 26.09.2013

Kongsberg Gruppen har tatt CSR på alvor blant annet ved å delta i FNs Global Compact:

 CSR – Bedriftenes samfunnsansvar

 

var tema for medlemsmøtet hos Kongsberggruppen på Industritunet den 26. september 2013.

Som føringer for tema ble det vist til Corporate Social Responsible, CSR, definisjon iht Stortingsmelding nr 10 : “Regjeringen legger til grunn en forståelse av samfunnsansvar som innebærer at bedrifter integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin daglige drift og i forhold til sine interessenter. Samfunnsansvar innebærer hva bedriftene gjør på frivillig basis utover å overholde eksisterende lover og regler i det landet man opererer.”

Nils

 

 Nils Molin,  CSR manager at Kongsberg Gruppen ASA

 

KONGSBERG’s CSR Manager Nils Molin introduserte oss for samfunnsansvar i Kongsberg Gruppen, samt en innføring i begrepet CSR med internasjonale og nasjonale rammer. Foredraget kommer her :

Kongsberg Gruppen har, sammen med flere større bedrifter i Norge, tatt CSR  på alvor blant annet ved å være med og delta i FNs Global Compact, og dermed binde seg til å rapportere til FN årlig. Bedriften viser dermed at de støtter de ti prinsippene om menneskerettigheter, miljø, antikorrupsjon og arbeidsstandarder.

 

Les mer om UN Global Impact og Supply Chain Sustainability her:   http://www.unglobalcompact.org/Issues/index.html

 2013-09-26 Anne Hinrichsen -CSR Manager Supply Chain i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA)
I  tillegg til introduksjon til tema fikk vi en svært konkret og engasjert innføring i arbeidet med CSR i KDA med bl.a. fokus på leverandørkjeden fra CSR Manager Anne Hinrichsen. Foredrag her:  CSR i KDA

Anne har også vært prosjektleder for et samarbeidsprosjekt med Innovasjon Norge;

CSR prosjekt Innovasjon Norge og KDA v/ Anne Hinrichsen; “Utvikling av CSR hos små og mellomstore leverandører til  forsvarsbransjen.” – foredrag kommer

 Lydhør En lydhør forsamling om et svært viktig og alvorlig tema…
Kaffepause … og med god tid til mingling….

 

Anne Hinrichsen er CSR Manager Supply Chain i Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), og vi er ekstra stolt over å ønske henne velkommen som nytt styremedlem i NKFR region Kongsberg.

 2013-

Styret bak f.v. : Anne Hinrichsen, KDA (ny sept-2013), Nina Hermansen, NH Consult/ Brucon,

foran f.v.:  Lise Wulfsberg, FMC Kongsberg Metering og Oddmund Wærp, Teknologisk Institutt