2013-05 Mai nummeret av NFKR nyhetsbrev

                                                                                                    Mai 2013

Jeg har noe å fortelle deg i dag!

Alle historier starter med ‘det var en gang’ og slik ønsker jeg å starte i dette månedsbrevet.
Det var en gang en kar og noen frender som ønsket å bli påvirket, påvirke og fremme kunnskapen om kvalitetsledelse og risikoledelse i kongeriket.

Jeg er den karen og nå har jeg vært hovedstyreleder av Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring i ett år. Jeg har blitt påvirket av de mange gode kvalitet og risiko kompetente mennesker i Norge og en del i Europa via Europeisk Kvalitets organisasjon, EOQ. Jeg har opplevd at jeg beveger meg i en fantastisk grønn skog av levende trær, men det er også en del råtne trær som ligger i veien. Jeg har lært å tråkke høyt og bevege meg over og forbi, for å kunne se blomsterengene mellom trærne. Og jeg har lært så mye mer som gjør at jeg ønsker å bli mer påvirket og påvirke mer i mange år til. Hele hovedstyret ønsker å fortsette og gjøre en god jobb for NFKR.

Ønsker du å høre mer av historia? Da må du komme og bli påvirket, og påvirke, på årets Generalforsamling som finner sted onsdag 5. juni på Holmenkollen Park hotell klokka 1900!  Vi trenger og ønsker deg, nettopp deg, og jeg ønsker at du bestemmer deg for å bli med og ta del i kvalitet og risikoledelses arbeidet i Norge.

Nye medlemmer

Vi har gleden av å ønske våre nye medlemmer velkommen. I tillegg til våre nye personlige medlemmer kan vi notere oss bedriftsmedlemskap hittil i mai fra

– Icopal AS (B2)
– Nettpartner AS (B2)
– NH Consultants AS (B1)
– GMC Maritime AS (B1)

Medlemsmøte Bergen 13. juni med tema: «Kvalitetssystem – hvilken løsning skal vi velge?» – torsdag 13. juni 2013 kl 15:00-18:00 sted: Høgskolen i Bergen, Nygårdsgaten 112, møterom A615 –  les mer her

Nytt Regionstyre

Vi har gleden å kunne skrive at nok en region er i gang med oppnevnelse av nytt styre;

Region Stavanger:

Styreleder Hege Breinlinger (Statoil), Silje Steinnes (Statoil), Bent Danielsen (Centrica), Helga Stavdal (Felleskjøpet), Anette Sigmundstad Heggen (Avinor) og  Nina Fosse (Mærsk)

10 års jubileum

NFKR er 10 år i år og har doblet størrelsen på Kvalitetsdagene. Dette er det 8. året vi avholder denne. Vi har lyttet til tidligere deltagere og derfor opprettholdt Holmenkollen Park Hotel Rica den 6. og 7. juni, med sine komfortable beliggenhet og lokaler med fri utsikt over Oslo by og Oslofjorden.

De første vel 160 deltagerne er registrert, vi håper at du finner tid og anledning til å delta, og minner om at vi har bestilt hotellrom på konferansehotellet. Vi har fortsatt hotellrom for de med overnattingsbehov.  Program og påmelding

Våre beste og mest omfattende Kvalitetsdager gjennom tidene

Årets konferansetema – SAMFUNNSANSVAR OG KVALITET – TID FOR LÆRING – gjenspeiler tidsånden med aktuelle utfordringer i samfunnet og for virksomheter, men også foreningens formål og rolle. Vårt faglige perspektiv i dette er kvalitet og risiko. Våre utfordringer og oppgaver ligger i fremtiden, men vi lærer av hverandres erfaringer. Det er hovedkonseptet for NFKR sine arenaer, og er bakgrunnen for valg av forelesere for Kvalitetsdagene.  Tidligere konferanser

4 strømmer på årets Kvalitetsdager;

  • Rammeverk, spesielt tilrettelagt for offentlig og kommunale organisasjoner
  • Visjoner og ideer – de strategiske utfordringer og muligheter
  • Fra tanke til handling, verktøy og metoder for implementering
  • Erfaringsoverføring gjennom standardisering

33 forelesere og 15 utstillere;

Årets konferanse har

–  33 forelesere og profilerte kompetanseledere
–  Utvidet innhold for Helsesektoren, offentlige og kommunale virksomheter
–  15 utstillere med verktøy som støtter temaene i presentasjonene

Kompetanse oppdatering

Vi minner om at deltagelse på NFKR konferanser er godkjent som oppdatering av kompetanse ved fornyelse av sertifikater innen kvalitet og risikostyring.

Generalforsamling

Opptakten til Kvalitetsdagene starter onsdag 5. juni kl 19:00 med årets Generalforsamling. Se bekjentgjøring og innkalling til Generalforsamling www.nfkr.no. Underlag ligger tilgjengelig på medlemssidene. Vi håper at mange finner veien til vårt årsmøte, og spesielt tilreisende representanter for regionene våre.

Regionenes aften

Etter Generalforsamlingen onsdag den 5. juni går vi rett til uformell sammenkomst «Regionenes Aften» med stående buffet, og med nytt fra regionene.

Stipend

NFKR vil på Kvalitetsdagene for første gang dele ut 2 nye stipend for unge forskere og unge entreprenører. Stipendene er på 25.000 kr og vil tildeles på konferansen den 6. juni. Les mer om NFKR Stipendier her

Nye standarder

Standarden ISO/IEC TS 17021-3 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems er nå publisert.

NS 3600

Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig er lansert.

Standarder under utvikling

Ny ISO 55000 og 55001 Asset Management

Det er nytt møte i ISO sin arbeidsgruppe for ISO 55000 Asset Management i disse dager i Calgary. Standarden er forventes publisert i høst og forventes en omfattende bruk for eiere og forvaltere av alle typer eiendommer, anlegg og installasjoner. Det er 3 norske representanter med i Canada, og en av disse er lederen for arbeidgruppen i Standard Norge for ISO 55000, Bjørn Fredrik Kristiansen fra Multiconsult. Han presenterer utviklinegen av standarder på Kvalitetsdagene 2013 på Holmenkollen.

Ny ISO 9001

Arbeidet med ny ISO 9001 fortsetter. ISO/CD 9001 på høring i løpet av juni. Høringsperioden er på 3 måneder. Arbeidsgruppen SN/K 149 skal ha et høringsmøte om den foreslåtte standarden i august. NFKR er representert her og vi kommer tilbake med oppdateringer.

ISO/DIS 34001 Security Management System

ISO/TC 247 Fraud countermeasures and controls har utarbeidet et forslag som nå er på høring. Standardens virksomhetsområde:

This International Standard addresses managing the risks of fraudulent acts to an organization’s tangible and intangible assets. Including acts of: a) intended Deception, b) malicious intent, c) willful neglect, and d) unintended facilitation of fraudulent activities

The requirements specified in this International Standard are generic and intended to be applicable to all organizations (or parts thereof), regardless of type, size and nature of the organization. The extent of application of these requirements depends on the organization’s operating environment, product and service portfolio, threat profile and complexity.

It specifies requirements for a security management system for fraud countermeasures and controls to enable an organization to establish and implement policies, objectives, and programs. This International Standard applies to risks and impacts of fraudulent acts that the organization identifies as those to be controlled, influenced, or reduced. It does not itself state specific performance criteria.

Det er foreløbig ingen norsk aktivitet i forhold til denne standarden.

European Organisation for Quality, EOQ

EOQ avholder en rekke møter fra Generalforsamling og styremøte til fagmøter i forbindelse med sin Congress I Tallinn I Estland 16.-20. juni. Her skal også følgende utpekes:

·         European Quality Leader (EQL) 2012

·         George Borel Award for Governmental Achievements

NFKR er representant for EOQ i Norge, og sitter i deres styre. NFKR benyttet de siste års EQL vinnere på Høstkongressen 2012. Det er ventet mer enn 300 tilreisende til kongressen i Tallinn.

 

 

Vi sees på årets Kvalitetsdager !

Med vennlig hilsen

Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring

Roger Strøm, styreleder
https://www.nfkr.no/