2013-04 April nummeret av NFKR nyhetsbrev

                                                                                                                 April 2013

Nye medlemmer i mars/april:

Vi har gleden av å ønske mange nye medlemmer velkommen i jubileumsåret.  I tillegg til våre nye personlige medlemmer kan vi notere oss bedriftsmedlemskap i mars/april fra

Reef Subsea Dredging & Excavation AS (B1),
Akselera AS (B1),
Wärtsilä Oil & Gas Systems AS, avd Asker  (B1),
AXTech AS (B2),
Norkring AS (B2),
Gassco AS (B2),
Ulstein Design and Solutions AS (B2),
Gard AS (B2),
Kruse Smith Entreprenør AS (B3)
Forsvarsbygg (B3)
Otera AS (B3)

10 års jubileum

NFKR er 10 år i år og har doblet størrelsen på Kvalitetsdagene. Dette er det 8. året vi avholder denne. Vi har lyttet til tidligere deltagere og derfor opprettholdt Holmenkollen Park Hotel Rica den 6. og 7. juni, med sine komfortable beliggenhet og lokaler med fri utsikt over Oslo by og Oslofjorden.

De første 120 deltagerne er registrert, vi håper at du finner tid og anledning til å delta, og minner om at vi har bestilt hotellrom på konferansehotellet. Vi kan garantere rom til de første 120 med overnattingsbehov.  Program og påmelding

Våre beste og mest omfattende Kvalitetsdager gjennom tidene

Årets konferansetema – SAMFUNNSANSVAR OG KVALITET – TID FOR LÆRING – gjenspeiler tidsånden med aktuelle utfordringer i samfunnet og for virksomheter, men også foreningens formål og rolle. Vårt faglige perspektiv i dette er kvalitet og risiko. Våre utfordringer og oppgaver ligger i fremtiden, men vi lærer av hverandres erfaringer. Det er hovedkonseptet for NFKR sine arenaer, og er bakgrunnen for valg av forelesere for Kvalitetsdagene.  Tidligere konferanser

4 strømmer på årets Kvalitetsdager;

 • Rammeverk, spesielt tilrettelagt for offentlig og kommunale organisasjoner
 • Visjoner og ideer – de strategiske utfordringer og muligheter
 • Fra tanke til handling, verktøy og metoder for implementering
 • Erfaringsoverføring gjennom standardisering

33 forelesere og 15 utstillere;

Årets konferanse har

–  33 forelesere og profilerte kompetanseledere
–  Utvidet innhold for Helsesektoren, offentlige og kommunale virksomheter
–  15 utstillere med verktøy som støtter temaene i presentasjonene

Generalforsamling

Opptakten til Kvalitetsdagene starter onsdag 5. juni kl 19:00 med årets Generalforsamling. Se bekjentgjøring Generalforsamling www.nfkr.no. Underlag  vil bli lagt tilgjengelig på medlemssidene 14 dager før Generalforsamlingen.  Vi håper at mange finner veien dit, og spesielt tilreisende representanter for regionene våre.

Regionenes aften

Etter Generalforsamlingen den 5. juni går vi rett til «Regionenes Aften» med stående buffet, og med nytt fra regionene.

Stipend

NFKR vil på Kvalitetsdagene for første gang dele ut 2 nye stipend for unge forskere og unge entreprenører. Stipendene er på 25.000 kr og vil tildeles på konferansen den 6. juni. Les mer om NFKR Stipendier her

Nye Regionstyrer

Medlemsaktivitene i regionene er styrket med oppnevnelse av følgende styrer:

Region Norland Bodø

 • Ny styreleder :  Rolf Liland, SAS
 • Nytt styremedlem : André Svendsen, Bodø Energi
 • Nytt styremedlem : Marit Olsen, Fiskeridirektoratet (Svolvær)
 • Medlem som fortsetter : Bente Strømmen-Bakhtiar, Luftfartstilsynet
 • Medlem som fortsetter : Finn Berntsen, Private Barnehagers Landsforbund

Region Østlandet, Oslo

 • Ny styreleder :  Roger Reksten Stølsnes, Statoil
 • Medlem som fortsetter: Lena Thon, Statkraft
 • Nytt styremedlem : Martin Hunsrød, Norconsult
 • Nytt styremedlem : Gilbia Portela, student v/ UiO
 • Nytt styremedlem : Jan Ingebrigtsen, Entra Eiendom

Kompetanse oppdatering

Vi minner om at deltagelse på NFKR konferanser er godkjent som oppdatering av kompetanse ved fornyelse av sertifikater innen kvalitet og risikostyring.

Summer Academy i Wien, kompetansekurs med sertifisering

Flere norske bedrifter har etterspurt kurs i kvalitet og risikostyring på engelsk.

Vår søsterorganisasjon Quality Austria arrangerer engelsk språklige kurs med sertifisering i Wien i juni:

 Quality Management Representative 08.-20.07.2013
 Quality Systems Manager 08.-16.07.2013
 Auditor 22.-26.07.2013
 Lead Auditor 25.-26.07.2013

 

 

Brosjyren “Summer Academy 2013 for Quality Management and Auditing” finner du vedlagt eller på våre nyhetssider her 

 

 

Vi sees på årets Kvalitetsdager !

Med vennlig hilsen

Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring

Roger Strøm, styreleder
https://www.nfkr.no/