Medlemsmøte hos Statens vegvesen, Hordaland, 06.03.2013

den 6. mars 2013 – m/presentasjoner fra Standard Norge og Statens vegvesen

Del 1:  Nye standarder for styring og ledelse – hva kan vi forvente? Orientering Standard Norge

presentasjonen finner du her(innlogging medlemssiden påkrevet)

Del 2:  Trafikksikkerheitsarbeid i Statens vegvesen, og iverksetjing av ny vegsikkerheitsforskrift.  – presentasjonen finner du her  (innlogging medlemssiden påkrevet)

 

Standard

 

Tid: 6. mars 2013 hos Statens Vegvesen, Bergen

Agenda

15.00   Åpning og velkomst Statens vegvesen og NFKR region Hordaland

15.15   Nye standarder for styring og ledelse. Orientering fra Guri Kjørven, Standard Norge

Standard Norge
– ISOs nye mal for styringssystemstandarder (struktur, termer og definisjoner, tekstblokker)
– Den pågående revisjonen av ISO 9001 og ISO 14001, ev. også ISO 27001
– De nye standardene ISO 20121 Bærekraftige arrangementer og  ISO 39001 Trafikksikkerhet, ev. også ISO 22301 Samfunnssikkerhet

– Hvordan man kan følge med i arbeidet (hvilke muligheter finnes?).

16.30  Enkel bevertning

16.45   Orientering om Statens Vegvesen’ arbeid med trafikksikkerhet v/overingeniør Tore Bergundhaugen    – presentasjonen finner du her (innlogging medlemssiden påkrevet) 

– Nullvisjonen og målretta trafikksikkerheitsarbeid
– Ulukkesanalyse som verkemiddel  og litt om resultata derifrå
– Dei nye krava i vegsikkerheitsforskrifta
– Me nyttar kjende verkemedel i organisasjonen for iverksetjinga av krava: trafikksikkerheitsrevisjon og trafikksikkerheitsinspeksjon

17.30   Diskusjon og erfaringsutveksling

18.00   Kort årsmøte NFKR Bergen-Hordaland inkl. valg

Nytt  styre ble valgt med akklamasjon. I tillegg til gjenvalg av styreleder Trond Wincentsen og styremedlem  Øyvind Valde og Dag Håkon Myrdal, kan vi ønske Kai Bracker fra WEMA velkommen som ny styremedlem.

Deltagerliste

NFKR Region Bergen, Trond Wincentsen, styreleder Region Bergen