Invitasjon til medlemsmøte hos Kystverket Ålesund den 21.03.2013

Invitasjon til erfaringsutveksling og nettverksbygging, den 21.mars: “Opplæring innenfor fagområdene Kvalitet, Risiko og Revisjon”.

NFKR Nordvestlandet inviterer til medlemsmøte med temaet

Opplæring innenfor fagområdene

Kvalitet, Risiko og Revisjon

 Ålesund

 Hvilken opplæring er tilgjengelig? Hvilke erfaringer sitter våre medlemmer med? 
Vi har tatt lærdom av den flotte samlingen vi hadde forrige gang, og setter også denne gang deg som medlem i fokus. Vi har fått inn Standard Norge og DNV Certification som eksterne foredragsholdere, og i tillegg vil ett av våre medlemmer dele sin erfaring på området.
Det vil bli god tid til diskusjon, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

 
Torsdag 21. mars 2013
 Kl 12:00 – 16:00

hos Kystverkets Hovedkontor, Kongensgate 11. 6002 Ålesund

Påmelding her            deltagerliste

-er du ikke medlem enda, men har lyst til å melde deg inn? Da kan du gjøre det her

 

PROGRAM FOR DAGEN

– VELKOMMEN v/John Arnfinn Bjørge, Stabsdirektør Kystverket. Stab for tilsyn, revisjon og kvalitet

– STANDARD NORGE v/ Hanne Kalstad (Markedssjef) og Hanne Grete Mosand (Prosjektleder for kurs) skal fortelle oss om hvilke tjenester dei kan tilby oss

– Lunsj

– DNV CERTIFICATION AS v/ Lin J. Hammer (Training Manager) forteller oss hva de kan tilby  

Ole Kvithaug, Lead Auditor i Rolls Royce Marine, forteller oss om hvordan Rolls Royce håndterer dette med opplæring

– Gruppearbeid, erfaringsdeling og diskusjon

– Oppsummering fra gruppelederne og avslutning

Det blir enkel servering!

Møtet er lukket, og kun for medlemmer.

Sender du invitasjonen videre i ditt nettverk, kan du nå benytte muligheten til å verve et nytt medlem, slik at vedkommende får være med oss i diskusjonene på samlingen.

Link til registrering og deltakerliste.

Vel møtt !

 

Med vennlig hilsen 

Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring

Torolf Paulshus, daglig leder NFKR

for Styret NFKR Nordvestlandet

Monica Langeland Parr, styreleder
Magny Landre 
Lars B. Lødøen
Mats Aksnes