Invitasjon til medlemsmøte hos TrønderEnergi 07.03.2013 med tema Kvalitet og risikostyring i IKT

den 07.03.13 kl 13-15; «Hvilken risiko står IKT-systemene ovenfor, og hvordan kan målrettet kvalitetsfokus …

 

Kvalitet og risikostyring i IKT: «Hvilken risiko står IKT-systemene ovenfor, og hvordan kan målrettet kvalitetsfokus både bidra til å redusere denne risikoen samt øke anvendelsen av IKT-systemene?»

NFKR region Trøndelag har gleden av å invitere til medlemsmøte i samarbeid med TrønderEnergi AS. Møtet er åpent for alle, invitere gjerne med en kollega eller andre som kan ha interesse av å delta.

 

Dato:                     07.03.13 kl 13:00 – 15:00

Påmeldingsfrist:    04.03.2013

Sted:                     TrønderEnergi AS, Energibygget
Klæbuveien 118 (Lerkendal)

 

 

Møtet foregår i 4.etasje og samtlige må registreres inn i resepsjonen i første etasje. Besøkslapp skal være synlig. NB: Ingen P-plasser !

 Trønderenergi

 

 

 

Agenda:

–  Åpning av medlemsmøtet og årsoppsummering ved NFKR region Trøndelag.

–  Orientering om IKT-strategi relatert til kvalitet og risiko ved TrønderEnergi AS

–  Innlegg fra One Voice om kvalitet og risiko i IKT: Gjennom økt fokus på risiko og kvalitet med IKT-systemer ser vi at det finnes risikomomenter både innenfor og utenfor virksomheten. Hvordan håndtere dette? Foredragsholder: Eivind Moen, kvalitetssjef i One Voice AS

–  Spørsmål/diskusjon

–  Avslutning ved NFKR

 

Web påmelding https://www.nfkr.no/ eller direkte til  Registrering

Enkel servering, ingen deltageravgift.

Har du saker du ønsker drøftet med styret/medlemmene, så meld inn saken til styret for avdelingen ved leder Sigrun.Lande.Sorensen@Reinertsen.com  innen 04.03.13.

Du er velkommen til å sende denne invitasjonen til ditt nettverk.  Vel møtt!