Medlemsmøte NFKR Nordvestlandet 23.01.2013 med stort engasjement

Erfaringsutveksling og nettverksbygging den 23/1-2013 hos Island Offshore, Ulsteinvik.

Medlemsmøte og årsmøte for medlemmer av NFKR Nordvestlandet i samarbeid med Island Offshore.

Godt oppmøte med 25 personer med aktivt engasjement.

Avvikling av årsmøte var raskt unnagjort da nåværende regionstyre ble gjenvalgt for ett år, på bildet representert ved Magny, Mats og Monica.

2013-01

 

Diskusjon, erfaringsutveksling og nettverksbygging

Styret valgte denne gangen å invitere til lukket møte, hvor de daglige utfordringene medlemmene sitter med i sin jobb skulle være i fokus. Styret la til rette for åpen diskusjon og erfaringsutveksling, med fokus på tema som medlemmene ønsket å berøre;

 – Ledelsens gjennomgåelse
– Kvalifisering og evaluering av underleverandører
– Oppfølging av revisjonsfunn
– Revisjonshistorikk, hvordan benyttes dette?
– Avvikshåndtering (verifisering/lukking)
– Valg av software og verktøy

Regionstyret takker for aktiv deltagelse og stort engasjement. Neste møte blir hos Kystverket i Ålesund den 21. mars kl 12:00, da også som lukket møte for medlemmer. Vi gleder oss!

Med hilsen styret NFKR region Nordvestlandet

Monica Langeland Parr, styreleder
Magny Landre
Lars B. Lødøen
Mats Aksnes