, , ,

Fagsamling Trondheim den 03.12.2012 med tema forskrifter

Foredragene fra medlemsmøtet:

Møtet ble avholdt mandag 3. desember i Miljøbygget i Professor Brochs gate.

På møtet ble det gitt et innblikk i hva som skjer på forskriftsfronten under tema; Hva betyr det i praksis at 46 forskrifter fra Arbeidstilsynet blir til 6 fra nyttår, og hva forventes av din virksomhet.

Møtet ble åpnet og godt ledet av Tom Berland fra styret i NFKR Trøndelag.

 

Sørhaug

Tore Jeppe Sørhaug fra Arbeidstilsynet i Trondheim dro oss gjennom de opphevede forskrifter, de som videreføres og de som ikke videreføres, og litt mer om de 6 «nye». Vi fikk også en god gjennomgang av hva Arbeidstilsynet ellers driver med.
 

Hvordan påvirkes funksjonskrav til arbeidsgiver av kommende sammenslåing av forskrifter, ved Tore Jeppe Sørhaug, Arbeidstilsynet – foredraget her (innlogging medlemssider)

 

Arbeidstilsynet

 

 Etter en kort pause med god servering fikk vi høre om Holla Wacker Metall ved Jorulf Gumdal som informerte godt om hva Holla produserer, hva som er gjort på forbedringssiden de siste årene og ikke minst hva det har betydd å få inn som eier et stort tysk firma som Wacker Chemie

Jorulf kom til slutt inn på de erfaringer en bedrift som Holla Metall har med tilsynsmyndigheter

 

Gumdal

 – Erfaringer fra hvordan bedriften har etablert sitt styringssystem på bakgrunn av forskriftskrav, ved Jorulf Gumdal, Wacher Chemicals Norway AS, Holla Metall – foredraget her (innlogging medlemssider)

 

Trondheim2  Et så interessant og utbytterikt møte var god investert tid for de 12 som møtte.

 

Trondheim