Vel blåst Verdens Kvalitetsdag – Høstkongressen 2012

Vel blåst Verdens Kvalitetsdag – Høstkongressen 2012. Vedlagt følger foredrag fra konferansen (logg inn medlemssider).

Høstkongress

“Erkjennelse av risiko som grunnlag for god risikostyring” Alexandra Bech Gjørv

Standard Norge –  Standard Norge forelesninger del 1  inkl. “Standarder for styring og ledelse” v/ Inger Jakobsen, “Kvalitetsstyring og revisjon av ISO 9001” v/ Guri Kjørven og “Kvalitet gjennom juridiske standarder” v/ Jørgen Birkeland

Standard Norge –  Standard Norge forelesninger del 2   inkl. “Miljøstyring og revisjon av ISO 14001” v/ Knut Jonassen og “Energiledelse NS-EN ISO 50001” v/ Thor E. Lexow

Aker Solutions MMO Kvalitet når det gjelder v/ Bjørn Lende

Transformasjon – styring og metoder :  “Transformation management & methods” v/Jos Corstjerns, AJC Belgia

Strømmen VGS Erfaringer med bruk av CAF i skolen v/ Ingeborg Lundsvoll

Nord Trøndelag Fylkeskommune Rammer for bruk av CAF i NTFK v/ Even Fossum Svendsen

World Café; Oppsummering  World Café oppsummering   v/ Statoil kafe-verter (se bilde under);  Dina Breistøl,  Asle Rein Henriksen, Hanne E Bergill, Jorunn Røyset, Morten Bjørnenak, Åsta Petterson og Kjersti Aase (tilrettelegger)

Høstkongress

Tilbakemeldinger fra spørreskjema er sendt ut via Google analyseverktøy. Vi takker for de 59 vi har mottatt pr 20.11.2012 – her er det mange gode forslag for senere arrangement !

 

Les mer og møt flere av våre foredragsholdere ved å trykke på bildet eller herforedragsholdere

2012