Fagsamling hos Statkraft 22.11.2012 med tema “Risikostyring i praksis” – foredragene

Fagsamling hos Statkraft 22.11.2012 med tema “Risikostyring i praksis”

 NFKR region Østlandet, i samarbeid med Statkraft,
inviterte til åpent nettverksmøte med foredrag fra SNPower og Telenor Norge

Risikostyring i praksis

SNPower          SNPower

Den 22. november hos Statkraft AS, Lilleaker Oslo

 

Lena Thon, Prosjektleder Statkraft og styremedlem NFKR region Østlandet, ønsket velkommen og overlot til daglig leder NFKR Torolf Paulshus å gi en orientering med fokus på medlemsøkning og videre utvikling av foreningen.

SNPower (Statkraft 60% og Norfund 40%), eier, driver og bygger kraftverk i Asia og Latin-Amerika og jobber mye med risikostyring i forbindelse med dette. Øystein Aarnes fra SNPower ga oss et innblikk i utfordringer og muligheter dette innebærer. Se hans presentasjon her ;

  Øystein Aarnes, Risk Manager i SNPower ; Risikostyring i SNPower  (pålogging medlemssider)

 

Etter pause fikk vi utmerket innblikk i Telenor Norge sin tilnærming og løsning for helhetlig risikostyring. Foredraget her (pålogging medlemssider);

  Stephanie Chretien, Risk manager i Telenor Norge; Veien til helhetlig risikostyring i Telenor Norge 

 

 2012-11-22

bilde: Stephanie Chretien, Risk manager i Telenor Norge

2012-11-22

bilde: Lena Thon, styremedlem region Østlandet /vertskap Statkraft, takker foredragsholder Øystein Aarnes, SNPower

 

 

03.12.2012 AJA