Høstkongressen kvalifiserer for sertifikat fornyelse 2012

Oppdatering av kompetanse ved fornyelse av sertifikater innen kvalitet og risikostyring:

Deltagelse på våre konferanser er godkjent som oppdatering av kompetanse

Vi minner om at NFKR’s konferanser (Høstkongressen og Kvalitetsdagene) er godkjent som oppdatering av kompetanse ved fornyelse av sertifikater innen kvalitet og risikostyring (QSM, QA, ISM, RM)

Info fra QMCe

Fornyelser av sertifikater og melding om endring i e-mail adresser

Det er fra 1. januar til  1. oktober 2012 foretatt 192 fornyelser av sertifikater (Kvalitetsledere 77, Kvalitetsrevisorer 84, Risk Managers 31). Sertifiserte må selv sørge for å sende inn søknad om fornyelse til riktig tid. Dette kan skje i perioden 6 måneder før til 6 måneder etter utløpsdato.

Som en ekstra service blir det sendt ut påminnelser via email om fornyelser til alle som har sertifikater der dato for fornyelse nærmer seg. Det er derfor viktig at sertifiserte sender informasjon til info@qmce.no om endringer i emailadresser/arbeidsgiver så snart dette skjer. Da kan vi holde registeret over sertifiserte oppdatert. Mange av påminnelsene som sendes ut kommer dessverre  i retur pga. endring i emailadresser. Informasjon om fornyelser finnes her;   

Spørsmål om fornyelser kan sendes info@qmce.no

NFKR’s konferanser (Høstkongressen og Kvalitetsdagene) er godkjent som oppdatering av kompetanse ved fornyelse av sertifikater innen kvalitet og risikostyring (QSM, QA, ISM, RM)