NFKR region Østlandet: Medlemsmøte 08.10.2012, Risikostyring og pasientsikkerhet

NFKR region Østlandet: Medlemsmøte 08.10.2012, Risikostyring og pasientsikkerhet. Medlemsmøtet samlet høyt kvalifiserte deltagere, se bilder og presentasjoner:

RISIKOSTYRING OG PASIENTSIKKERHET I HELSESEKTOREN –

NÅ OG I FREMTIDEN

Eva Minge fra NFKR region Østlandet kunne ønske en svært kompetent forsamling velkommen til møte hos DNV den 8. oktober 2012 .

Etter en kort orientering om status og utvikling i NFKR ved daglig leder Torolf Paulshus, fikk vi en åpen og ærlig presentasjon med fokus på delig av erfaringer med helhetlig integrert styringssystem for en stor organisasjon, ved direktør Eva Bjørstad fra Oslo Universitetssykehus.

(For å kunne åpne foredraget må du være innlogget )

Risiko og praktisk virksomhetsstyring i Oslo universitetssykehus v/ Eva Bjørstad – Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet OUS

 

2012-10-08

2012-10-08

  2012-10-08

 

 

Forsker ved DNV Research og Innovation, Inger Marie Blix ga et innblikk i fire mulige retninger helsesektoren kan utvikle seg mot år 2020, med vekt på pasientsikkerhet.

 

Healtcare outlook 2020v/ Inger Marie Blix, DNV

 –  Presentasjon  (innlogging  medlemssider)

–   Link til publikasjonen

 2012-10-08

 

 

2012-10-08  2012-10-08

2012-10-08  2012-10-08

En svært kompetent og lydhør forsamling hadde stort utbytte av disse 2 timene med erfaringsdeling.

Vi takker DNV for bevertning og lån av lokaler,  samt foredragsholderne for deres bidrag !

2012-10-08

  10. oktober 2012 Annlaug Astad   –  foto Torolf Paulshus