NFKR Agder inviterer til årsmøte og fagsamling hos Durapart AS i Arendal den 28.11.2012: Intern revisjon, systemer og erfaringer

NFKR Agder inviterer til årsmøte og fagsamling hos Durapart AS i Arendal den 28. november kl 14:00 med presentasjon av 4 virksomheters internrevisjonssystem

NFKR Agder inviterer til årsmøte
og fagsamling hos Durapart AS i Arendal

Tema: Intern Revisjon, systemer og erfaringer

Møtet er åpent for alle. Inviter gjerne med en kollega eller send invitasjonen videre til ditt nettverk i regionen.

 

 

Dato / Tid: 28. november 2012 kl. 14:00 – ca 17:00

 

Sted: Durapart AS, Krøgenes (Arendal)

Durapart AS er et opplærings- og kompetansesenter som på oppdrag fra NAV arbeider for å få arbeidssøkere i jobb. Bedriften har som et viktig ledd i dette arbeidet flere aktivitetsarenaer som spenner fra drifting av barnehage og bensinstasjon til produksjon av elektromekaniske produkter og profileringsartikler. Bedriften samarbeider nært med lokalt næringsliv, arrangerer jobbmesser og blir en viktig del av NHOs «Ringer i vannet»-satsning – les mer her

2012-02-14-BPM-ProGlady

 

Dagens tema er intern revisjon og systemer for / erfaringer med dette. Det er mange ting å tenke på når man skal drive med verifikasjon og kontroll av aktiviteter i en virksomhet. Hvem bestiller revisjonen? Hva skal man kontrollere mot? Frekvens / intervall, typer av verktøy og hjelpemidler, kompetanse, planlegging, gjennomføring og tilslutt rapportering og oppfølging.  Vi vil ta opp og berøre alle elementene i en slik prosess med presentasjon fra forskjellige bedrifter. I tillegg vil vi gjennomføre en workshop som har som mål at vi skal lære av hverandre.

 

PROGRAM

14.00  Velkommen v/ NFKR og Durapart AS – presentasjon av bedriften

14.20  Introduksjon til tema. Hvordan gjøre internrevisjon? Hensikt og utfordringer

14.30  Presentasjon av 4 virksomheters internrevisjonssystem:

1.  Vertikal og horisontal revisjon, NS EN ISO/IEC 14025  v/ Jarle Hille, HMS og kvalitetsrådgiver, Teknisk sektor, Kristiansand kommune

2.  Internrevisjon på Extrata, IK-team Sørlandet  v/ Harald Eik, Manager, Quality & Corporate Affairs, Xstrata Nikkelverk AS

3.  Generelt om revisjonsplanlegging og bruk av tiltaksplan som verktøy v/Roger Beggerud, QHSE mngr Proqual AS

4. Interne revisjoner – våre interne bestillere  v/ Karl-Wiggo Jensen, QA-Manager, Durapart AS

15.30    Starte gruppearbeidet

16:15    Presentasjon av gruppearbeid

16.40    Oppsummering

16.45   Avslutning av møtet – innspill til videre aktiviteter

Påmelding via NFKR’s websider www.nfkr.no innen mandag 26. november Registrering

Ingen deltageravgift.  Deltagerliste vil du finne her 

 

Vel møtt !

Med vennlig hilsen

 

Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring

Torolf Paulshus, daglig leder NFKR

 

for NFKR region Agder

Morten M. Breivik, leder regionstyret