,

Medlemsmøte 13.09.2012 med tema Risk Management hos Statoil på Stjørdal

Torsdag 13.9.2012 ble det arrangert medlemsmøte med temaet «Risikovurderinger i investeringsprosjekter» hos Statoil på Stjørdal.

Temaet var tydelig aktuelt og interessant for medlemsbedriftene da det var godt oppmøte med hele 34 påmeldte og flere på venteliste.

Sigrun Lande Sørensen, leder for den regionale NFKR gruppen innledet kort før hun gav ordet videre til Sverre Kojedal, Informasjonssjef Drift Nord i Statoil. Han orienterte om Statoil sin virksomhet i Midt-Norge og hvilke fremtidsplaner de har for videre aktivitet i denne delen av landet.

Terje Fjerdingen, Quality and Risk Manager, holdt deretter et godt innlegg om måten Statoil jobber med risikostyring på knyttet til deres investeringsprosjekter. Tilhørerne fikk et bra innblikk i hvordan Statoil tenker rundt risikostyring, og fikk også anledning til å stille noen oppklarende spørsmål.

Til slutt fortalte Bent Martin Sandsør, som er prosjektleder for «Njord B to shore», om dette prosjektet og viste eksempler på risikostyringen i praksis for det prosjektet.

Sigrun Lande Sørensen avsluttet med å gi litt informasjon om det arbeidet NFKR regionalt gjør, og oppfordret alle medlemsbedriftene om å komme med innspill på tema de kunne ha tenkt seg på møtene og om en eventuelt kunne avholdt et møte hos seg.

Vi takker for oppmøtet og håper å se like mange på neste medlemsmøte.

 

2012-09-13