2012-07 Juli nummeret av NFKR nyhetsbrev

Velkommen til 2012-07 Juli nummeret av NFKR nyhetsbrev.

Juli 2012

Generalforsamlingen 2012:

Nytt styre og ny styreformann.

På generalforsamlingen 6. juni ble det valgt nytt hovedstyre. Det består av

Roger Strøm, Styreleder, Statoil ASA (ny)
Inger-Marie Schytte Blix, Det Norske Veritas
Ann-Kristin Bjaaen, Sykehusapotekene (ny)
Ernst-Ole Solem, Asker kommune (ny)
Morten Celius, KPMG Norway (ny)
Jan Sverre Amundsen, EVRY ASA (ny)
Dag Wilhelmsen, Flytoget AS (ny)

Det nye styret ble ønsket velkommen og overtar formelt sitt verv 1. juli 2012.

På generalforsamlingen ble det også valgt ny valgkomite. Den består av

Olav Finsnes, leder (ny)
Haavard Martinsen
Thorleif Magne
Harald Ekeberg
Elisabeth Hessen

Kvalitetsdagene 2012

Årets konferanse ble gjennomført på Holmenkollen Park Hotel Rica med 180 deltagere, inklusive et meget sterkt utvalg foredragsholdere. Streiken førte til en del avmeldinger, vi antar å ha mistet 30 påmeldinger på grunn av dette. Formatet på konferansen var tradisjonelt. Nytt av året var en hel engelsk strøm. På det sosiale arrangementet fikk vi nyte det musikalske innslaget med Tre Sopranos og fem eminente musikere, med blant annet Frøydis Grorud  fra NRK-serien “Beat for Beat”. Tilbakemeldingene fra deltagere og utstillere skårer konferansen høyt. Fotos fra K-dagene ligger på nfkr nettside og alle foredrag ligger på våre medlemssider

De avtroppende styremedlemmene ble takket for sin innsats til foreningen.

 

NFKR regioner

Kalenderen for høsten vil bli oppdatert fortløpende, og foreløpig ber vi deg sette av datoene for:

  • Region Trøndelag arrangerer åpent medlemsmøte hos Statoil Stjørdal, den 13.09.2012 -tema: Risikostyring.
  • Region Nordvestlandet arrangerer åpent medlemsmøte hos Brunvoll AS i Molde, den 18.09.2012 -,tema; Endringsledelse
  • NFKR Høstkongressen 2012  på Hotel Bristol, Oslo den 08.11.2012 — 1 dags konferanse med fokus på systemer og verktøy.

EOQ nytt

EOQ’s 56 Quality Congress ble gjennomført i Frankfurt 14.-15. juni. Fra NFKR deltok Marit og Olav Finsnes i Technical Work Group, TWG (som utarbeider normative dokumenter) og i PRU Steering Committee (som beslutter sertifiseringsordninger i Europa). Torolf Paulshus og Annlaug Astad deltok i Board of Directors’ møte (EOQ styremøtet) og i General Assembly, samt på kongressen.

EOQ styremøter, generalforsamling og konferanse var lagt til Frankfurt i regi av vår tyske søster organisasjon, DGQ. Overblikket viser at interessen for EOQ øker, og over 30 nasjoner stilte på generalforsamlingen. Markedet for sertifisering roper på internasjonale anerkjente produkter, og åpning av EOQ produkter for markedet, samt nye produkter gir løft i interessen fra tidligere og nye medlemsland. Nederland, Portugal og Frankriket er tilbake med ny giv. I det nye Europa østover er “alle” nasjoner med, inklusive Kasakstan. EOQ mottar henvendelser om medlemskap også fra organisasjoner på det afrikanske kontinent. Norge er aktivt med i EOQ styre og sertifiseringsenhet og ligger internasjonalt langt fremme i bruk av Risk Management. Olav Finsnes leder utarbeidelsen av EOQ’s nye Risk Manager sertifikat som skal lanseres til høsten. Dette er det første nye produktet på lang tid, har vakt stor oppmerksomhet og interesse i EOQ landene, og ført Norge og NFKR opp som en av nøkkelmedlemslandene i EOQ.

EOQ Congress trakk 260 deltagere fra ca 40 land. De tre deltagerne fra Norge var i tillegg til NFKR fra NTNU. Vår tyske søsterorganisasjon feiret sitt 60 års jubileum, og to stk EOQ’s Quality Leaders (EQL) ble hedret under høytidelige omstendigheter. NFKR har ledet arbeidet med de oppdaterte EOQ hederstegnene, og den første av disse gikk til Jacques McMillan, nylig pensjonerte ‘ EU Commission official responsible for regulatory policy for industrial products’. Sammen med ISO Secretary General Rob Steel, European Quality Leader Jean-Paul Teyssen, CEO CarGlass holdt de svært interessant foredrag. Vi har bekreftelse fra disse til å komme til Høstkongressen 2012 og K-dagene 2013 med sine foredrag sammen med 3 andre.

Se foto på vår nettsider og på www.eoq.org

 

Scheme 31000 Risk Management ble godkjent i EOQ PRU. Det er Olav Finsnes som leder komiteen for utvikling av disse normative dokumentene i TWG. CoS/CS 31000 skal nå på offentlig høring i tre måneder før dette er endelig godkjent og kan gi grunnlag for EOQ RM sertifikater.

Norge er på topp når det gjelder antall EOQ sertifikater i forhold til innbyggerantall!  Vi får mye positiv oppmerksomhet i EOQ.

2012

 

ISO nytt

Nye standarder, ISO 55000 Asset Management

NFKR dgl deltar også i Standard Norge sin arbeidsgruppe for den nye styringsstandarden ISO 55000, ISO 55001 og ISO 55002 om Asset Management. Representanter fra denne gruppen deltok uke 25 på ISO sin workshop i Praha der innhold og fremdrift ble fastlagt. Dette blir en ny styringsstandard som kommer høsten 2013 og som sammen med ISO 9001, 14001 og 18001 vil sørge for både større utbredelse, bedre topplederfokus og integrering av organisasjoners styringssystemer – om det fortsatt finnes noen ble fragmentert styringssystem struktur. Asset Management har ikke noe godt norsk navn, og diskusjonene i den norske arbeidsgruppen har belyst de mange aksene av tilhørende definisjoner av “asset”, om det er fysiske, immatrielle, om det er en organisasjon eller kun bygningsmasse. Følg med!

 

Hvordan kan ISO standarder gi løsninger til verdens globale vannutfordringer?
Workshop om temaet holdes i Kobe, Japan, 25.-26. juni. 

How ISO standards can offer solutions to global water challenges is at the heart of a workshop to be held on 25-26 July 2012 in conjunction with the Sewage Works Exhibition, in Kobe, Japan – one of the world’s largest events on the subject.
The workshop, “Global water challenges – How can ISO standards help?”, will raise awareness of water-related standardization, and its potential to disseminate technology, share knowledge and best practices, and diffuse needed solutions on a global basis.
It will also propose and examine standardization initiatives to address the global water challenge. Proposed actions for the development of new ISO standards in the field are also envisaged. The event will cover the following themes:

· Technologies and services to meet basic needs for water treatment and sanitation
· Sustainability of water and communities
· Managing water-related assets, risks and crises.

Of ISO’s more than 19100 International Standards, over 550 relate specifically to water.
They tackle issues like service management of drinking and wastewater systems, water supply during crisis situations, irrigation, quality and conservation (e.g. hydrometry, quality sampling, water footprint) and infrastructure (e.g. pipes, valves, metering).    Mer informasjon.

Ny ISO 20121:2012 – ny standard som skal bidra til å sikre vellykkede arrangementer

Standarden skal sikre at økonomiske, miljømessige og sosiale aspekter tas hensyn til slik at alle arrangementer fåret godt ettermæle.

ISO has just published a new standard to support the organizers of events of all types – sporting, business, cultural, political – in integrating sustainability with their activities.
ISO 20121:2012, Event sustainability management systems – Requirements with guidance for use, is suitable for ensuring that events, ranging from local celebrations to “mega events” such as the Olympic Games and Paralympic Games, leave behind a positive legacy. The standard is relevant to all members of the event industry supply chain including organizers, event managers, stand builders, caterers and logistics suppliers.
Conferences, concerts, sporting events, exhibitions and festivals can offer a wide range of public, local community and economic benefits. However staging an event can also generate negative economic, environmental and social impacts, such as material waste, energy consumption and strains on local communities.
ISO 20121 provides the framework for identifying the potentially negative social, economic and environmental impacts of events by removing or reducing them, and capitalizing on more positive impacts through improved planning and processes.
Mer informasjon. Brosjyre som beskriver innholdet i standarden kan lasts ned her.

 

Ny CD kan bestilles som samler alle ISO 14000 standardene i ett:

The entire ISO 14000 family of environmental management standards, plus a collection of publications related to sustainability, have just been released by ISO on a new CD, ISO standards for the green economy. The CD provides a “one-stop shop” for ISO standards for helping organizations to tackle environmental challenges. It has been launched to coincide with and follow up the Rio+20 Conference, at which ISO is holding a side event to highlight the contributions its standards can make towards sustainability.

The CD includes the entire current portfolio (30 International Standards or related documents, plus a technical corrigendum) developed by ISO technical committee ISO/TC 207, Environmental management. These include ISO 14001 on environmental management systems, which is implemented in some 155 countries, and the ISO 14064 and ISO 14065 standards for greenhouse gas accounting and reporting.

An added bonus is the recent ISO 20121:2012, Event sustainability management systems – Requirements with guidance for use, which supports the organizers of events of all types (sporting, business, cultural, political) in integrating sustainability with their activities. It was developed by ISO project committee, ISO/PC 250, Sustainability in event management. 

In addition to the standards, the CD includes the following ISO brochures on its work addressing the economic, environmental or social aspects of sustainability:

  • Environmental management – The ISO 14000 family of International Standards
  • Win the energy challenge with ISO 50001
  • Social responsibility Discovering ISO 26000
  • Rio +20 – Forging action from agreement – How ISO standards translate good intentions about sustainability into concrete results
  • GHG schemes addressing climate change – How ISO standards help
  • Sustainable events with ISO 20121

 

Mer informasjon

Ny ISO 16732-1 standard som skal hjelpe til med å kartlegge risiko for brann.

Fires have many potential causes and many damaging effects. There are many technologies and strategies to prevent or mitigate harm from fires. A new ISO standard intended for use by fire safety practitioners will help them better assess fire risks in all types of scenarios, in order to select effective and cost-effective technologies and strategies, and compare alternatives.
ISO 16732-1, Fire safety engineering – Fire risk assessment – Part 1: General, is for use by fire safety practitioners, such as fire safety engineers, public authorities, fire service personnel, code developers and enforcers, insurers, fire safety managers, and risk managers.
Fire risk assessment can be used to:
 Support any decisions about fire prevention or fire protection of new or existing built environments
 Establish safety conformity to a code
 Assess the balance between the cost and the risk reduction benefit of a proposal
 Examine acceptable risk specifically for severe events
 Provide general guidance or support choices in the selection of scenarios and other elements.

The principles and concepts in ISO 16732-1:2012 can be applied to any fire safety objectives, including:
 Safety of life
 Conservation of property
 Continuity of business and safety operations
 Protection of the environment
 Preservation of heritage.

Mer informasjon.  

Ny ISO 22301:2012 standard som skal bidra til at organisasjoner responderer bedre på alle typer hendelser og avbrudd.

ISO has published an International Standard addressing business continuity management to contribute making organizations in both public and private sectors more resilient.

ISO 22301:2012, Societal security – Business continuity management systems – Requirements, will help organizations, regardless of their size, location or activity, to be better prepared and more confident to handle disruption of any type.

Incidents can disrupt an organization at any time and applying ISO 22301 will ensure that organizations can respond and continue its operations. Incidents take many forms ranging from large scale natural disasters and acts of terror to technology-related accidents and environmental incidents. However, most incidents are small but can have a significant impact and that makes business continuity management relevant at all times.

This has led to a global awareness that organizations in the public and private sectors must know how to prepare for and respond to unexpected and disruptive incidents.

ISO 22301 provides a framework to plan, establish, implement, operate, monitor, review, maintain and continually improve a business continuity management system (BCMS). It is expected to help organizations protect against, prepare for, respond to, and recover when disruptive incidents arise.

Mer informasjon.

Sertifiseringsnytt  – Sertifiserte i juni 2012;

Kvalitetsleder

Trond Grimen
Bodil Klausen Melberg
Øyvind Oland
Bertrand David Barouti
Ann-Karin Lesteberg
Brynjulf Greiner
Trygve Winter-Hjelm
Hans Jørgen Dahl
Oddveig Jensen
Hans Sigve Kvamme
Robin Solås
Åslaug Wikran
Zirva-Tur Rehman

Kvalitetsrevisorer

Rune Nordal
Bengt Danielsson
Preben Aasen
Øyvind Rosenkrantz
Vibeke Bødtker Næss
Fredrik Oliver Lie-Gjeseth
Håkon E. Larsen
Arild Bruun
Odd Kristian Myhre
Wenche Elvestad
Grete Eidsmo Abrahamsen
Kurt Reinhardt

Risk Managers

Morten Hanssen
Trond Alsvik
Steinar Øimoen
Vibeke Vemmestad
Natalia Bakken
Eirik Steinland
Karine Bergstad
Lise Wulfsberg
Paul Kroknes
Knut Iver Aastorp
Hallgeir Fredagsvik
Marianne Martens
Bjørn Garmann Baardsen
Jens Jacob Smedegaard
Signe Rigmor Sævild
Magnus Østebrød
Ingrid Kismul
Torbjørn Øverland Amundsen
Else Liaaen
Kenneth McDowell
Odd Kristian Myhre

ISM revisor
Fred Roar Adolfsen

Nye NFKR medlemmer i juni

I tillegg til nye personlige medlemmer har vi gleden av å ønsker SYKEHUSAPOTEKENE HF, Unilabs Telelab AS og Statoil Fuel & Retail Norge AS velkommen som nye bedriftsmedlemer.

Nyhetsbladet tar nå pause frem til september da den nye styreleder overtar som redaktør.

God sommer til dere alle!

Med vennlig hilsen

Norsk Forening for Kvalitet- og Risikostyring

Olav Finsnes, Avtroppende styreleder

www.nfkr.no