NFKR og NIRF inviterer til åpent møte hos Riksrevisjonen, Oslo 10.05.2012

NFKR og NIRF inviterer til åpent møte hos Riksrevisjonen, Oslo 10.05.2012: Felles medlemsmøte hvor standarder og kompetanse sertifisering er tema.

NFKR, samarabeid med NIRF, inviterer til åpent medlemsmøte.

Tema :  ISO 19011:2011, NFKR/EOQ kompetanse sertifisering, samt informasjon om nye regnskapsstandarder

 

Den 10. mai arrangerer Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) og Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring (NFKR) et felles medlemsmøte hvor standarder er gjennomgangstema.

 

Agenda

13.30 – 14:00 Registrering og kaffe          Deltagerliste for NFKR

14:00 – 14.15 Velkommen og informasjon fra foreningene
v/ Ellen Brataas, generalsekretær i NIRF og Sverre Thorstad, formann NFKR Region Østlandet Oslo

14.15 – 15.00  Informasjon om Riksrevisjonens innføring, tilpasning og bruk av nye internasjonale regnskapsstandarder (ISSAI-er)
v/ Åse Kristin Hemsen og Merethe Nordling

15.00 – 15.15 Pause

15.15 – 16.00  Informasjon om kompetanse sertifisering av revisorer, systemledere og Risk Managers i Norge samt i European Organization for Quality, EOQ  v/ Marit Paus Finsnes, leder for NFKR sertifisering

Informasjon om standard NS-EN ISO 19011:2011 “Retningslinjer for revisjon av styringssystemer”
v/Torolf Paulshus, daglig leder NFKR

Tid: 10. mai 2012 kl. 1400-1600 (Registrering fra 13.30)  

 

 

Sted (endret lokaler):  Holberg Terrasse kurs- og konferansesenter, Stensberggaten 27. kart  

Web påmelding,  Møte NIRF / NFKR eller direktet til Registrering  

Vel møtt !  

Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring 

 

Torolf Paulshus            Sverre Thorstad

Daglig leder                 Leder NFKR region Østlandet, Oslo

 

www.nfkr.no