‘Videreutvikling av avvikssystem’ – medlemsmøte NFKR Trøndelag 31.01.2012

presentasjon av Statkrafts avviksystem Emendo tilgjengelig (innlogget)

Vellykket medlemsmøte hos Statkraft Varme, Heimdal den 31. januar 2012.

   

Presentasjon: Statkrafts avvikssystem Emendo   (for å åpne presentasjonen må du være innlogget våre medlemssider)

 

Info om Statkraft Varme, se faktaark og Fjernevarme, se faktaark

2012

Møtets agenda:

– Åpning ved NFKR, region Trøndelag og Statkraft.

– Orientering og omvisning Statkraft Varme

– Innlegg fra Statkraft om prosessen og avvikssystemet Emendo (=Forbedring) som ble innført i 2011

– Prinsipper for valgt løsning, demo, utfordringer og erfaringer

– Spørsmål/diskusjon

– Årsmøte NFKR, region Trøndelag (kort gjennomgang av gjennomførte og planlagte aktiviteter)

-Avslutning

 

Deltagerliste her

Har du saker du ønsker drøftet med styret/medlemmene, så meld inn saken til regionstyret Trøndelag ved leder, Sigrun.Lande.Sorensen@Reinertsen.com  20.01.12.