Årsmøte og fagsamling 15.02.2012 for Regionstyret i Agder

Regionstyret Agder; årsmøte og fagsamling med tema ‘Hendelsessystemer og rapportering’ hos Nymo AS i Grimstad den 15. frebruar 2012

2012-02-15

NFKR Agder var samlet til årsmøte og faglig treff på Nymo, Grimstad. Etter at den formelle delen rundt årsmøtet effektivt var gjennomført, etterspurte styret tanker og ønsker fra deltakerne mht videre aktiviteter og temaer som kan være aktuelle å ta opp i kommende samlinger. Det ble enighet om å sende ut en spørreundersøkelse for å samle inn litt mer input om både foretrukne møtetidspunkt, forslag til steder/bedrifter og aktuelle temaer.

14.00 Årsmøte         Deltagerliste
– Vedtekter for NFKR Agder – se vedlegg Vedtekter
– Årsrapport 2011 – se vedlegg 2011 Årsrapport
– Valg av styre – se bilde

Sakspapirer på https://www.nfkr.no/ under Region Agder

 

Tema: Hendelsessystemer og rapportering

 

Etter en matbit innledet Morten Breivik til dagens faglige tema, med en kort presentasjon om hensikten og fordeler med rapportering.

 

2012-02-15

 

Det ble deretter det presentert 3 ulike avvikssystemer og utfordringer og erfaringer fra bedriftene som bruker dem. Spørsmål og diskusjon fra engasjerte deltakere underveis medvirket til en spennende dialog rundt temaet.

2012-02-15

Roger Beggerud, daglig leder i ProQual, presenterte sitt egenutviklede avviksrapporteringssystem.

Mange bedrifter sliter med å få rapporteringssystemene til å fungere godt og få det utbyttet man ønsker fra håndtering av hendelser – både innenfor kvalitet og HMS.

2012-02-15

 

 

 

 

Neste møte i Agder NFKR blir i månedsskifte mai / juni. Mer informasjon kommer når sted for møtet er besluttet.

Vi ønsker velkommen nyinnvalgt medlem i styret, Hans Kristian Solberg fra Sørlandet Sykehus. Hans ansvarsområde er Internkontroll og beredskap.

 

 

 

2012

 

Nyvalgt regionstyre i NFKR Agder fra venstre: Randi Linjord, Jarle Hille (bak), Karl-Wiggo Jensen, Morten M. Breivik, (leder), Cathrine Blichfeldt, Roger Beggerud og Harald Eik. Hans Kristian Solberg er ikke med på bildet.