Region Agder inviterer til årsmøte og fagsamling hos Nymo AS i Grimstad 15.02.2012

Region Agder inviterer til årsmøte og fagsamling hos Nymo AS i Grimstad den 15. februar 2012 kl 14 – 17. Tema: Hendelsessystemer og rapportering.

NFKR Agder inviterer til årsmøte
og fagsamling hos Nymo AS i Grimstad

Tema: Hendelsessystemer og rapportering

Møtet er åpent for alle, men bare medlemmer av NFKR har stemmerett på årsmøtedelen av samlingen. Inviter gjerne med en kollega eller send invitasjonen videre til ditt nettverk i regionen.  Deltagerliste

 

 2012 A/S Nymo er et offshoreverft i Grimstad, med ca. 300 ansatte. Selskapet er en del av J.J.Ugland-gruppen. Nymo tilbyr EPC-kontrakter til oljeindustrien, og har spesialisert seg på design, bygging og transport av borerigger. Året 2012 startet med kontrakt om levering av 2 stk borerigger til Brasil

 

Dagens tema er rapportering av hendelser og systemer for dette. Mange bedrifter sliter med å få rapporteringssystemene til å fungere godt og få det utbyttet man ønsker fra håndtering av hendelser – både innenfor kvalitet og HMS.  Vi vil snakke litt om hensikten med rapportering, presentere noen ulike system og diskutere fordeler og ulemper samt utfordringer knyttet til rapporteringsrutinene.


Dato / Tid:               15.02.2011 kl. 14:00 – ca 17:00

Sted:                        AS Nymo, Vikkilen (Grimstad)

Agenda:

14.00  Årsmøte
– Deltakere – stemmeberettigede
– Godkjenning av innkalling
– Valg av møteleder og referent
– Vedtekter for NFKR Agder  –   se vedlegg Vedtekter
– Årsrapport 2011 –  se vedlegg 2011 Årsrapport
– Valg av styre

Sakspapirer til årsmøtet vil bli lagt ut på www.nfkr.no under Region Agder senest 2 uker før møtet.

14.30  Velkommen til Nymo – presentasjon av bedriften

14.45  Introduksjon til tema. Hvorfor rapportere? Hensikt og utfordringer

Pause m/ servering

15.15  Presentasjon av Nymo’s system for rapporering og utfordringer. Spørsmål og diskusjon

15.45  Presentasjon av Synergi. Spørsmål og diskusjon

16.15  Presentasjon av ProQual. Spørsmål og diskusjon

Ca 16.45       Avslutning av møtet – innspill til videre aktiviteter

Påmelding  Registrering innen mandag 13. februar