Invitasjon til åpent medlemsmøte hos Statkraft Varme 31.01.2012

den 31.01.2012 kl 13:00, tema: Videreutvikling av avvikssystem – prosessen og demo av valgt løsning

Velkommen til åpent medlemsmøte hos Statkraft den 31. januar 2012.  Møtet er åpent for alle, invitere gjerne med en kollega eller andre som kan ha interesse av å delta.

Tid : Tirsdag 31.01.12 kl 13:00 – 16:00

Påmeldingsfrist: 25.01.12

Deltagerliste   her

Sted: Statkraft Varme på Heimdal, se 2012-01     

 2012

Agenda:

– Åpning ved NFKR, region Trøndelag og Statkraft.

– Orientering og omvisning Statkraft Varme

– Innlegg fra Statkraft om prosessen og avvikssystemet Emendo (=Forbedring) som ble innført i 2011

– Prinsipper for valgt løsning, demo, utfordringer og erfaringer

– Spørsmål/diskusjon

– Årsmøte NFKR, region Trøndelag (kort gjennomgang av gjennomførte og planlagte aktiviteter)

-Avslutning

Web påmelding https://www.nfkr.no/ eller direkte til   Registrering

Enkel servering, ingen deltageravgift.

Har du saker du ønsker drøftet med styret/medlemmene, så meld inn saken til regionstyret Trøndelag ved leder, Sigrun.Lande.Sorensen@Reinertsen.com  20.01.12.

Info om Statkraft Varme, se faktaark  og Fjernevarme, se faktaark

Du er velkommen til å sende denne invitasjonen til ditt nettverk.

Vel møtt!