Svært vellykket medlemsmøte 07.12.2011 for region Agder

Den 7. desember 2011 ble det avholdt medlemsmøte hos Xstrata Nikkelverk, Kristiansand – bilder og presentasjon her.

Deltagerne fikk både en presentasjon av Nikkelverkets historie, prosesser og produkter, med spesielt fokus på system og verktøy for risikostyring ved Nikkelverket

2011-12-07

 

Presentasjonen fra Xtrata Nikkelverk finner du her (innlogging medlemssider nødvendig).

Har du spørsmål, kontakt gjerne kvalitetssjef Harald Eik, Xstrata Nikkelverk AS, tlf 48 88 14 20 e-post: heik@xstratanickel.no

 

2011-12-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På medlemssidene har du også tilgang til Morten Breiviks presentasjon av ‘PDCA-hjulet og stadig forbedring’  – PDCA-hjulet