, , ,

Invitasjon til medlemsmøte Kaffehuset Friele Bergen, 21. november 2011 kl 15:00

Kvalitets- og miljøsertifiseringer i Friele, samt Kaffehuset Frieles arbeid med samfunnsansvar (CSR)

Tema:     Kvalitets- og miljøsertifiseringer i Friele, samt Kaffehuset Frieles arbeid med CSR

Tid:            Mandag 21. november 2011 kl 15:00 – 18:00

Sted:          Kaffehuset Friele, Midtunhaugen 6, Nesttun

Vi minner om vårt medlemsmøte. Er du allerede påmeldt – se Deltagerliste

Program;

–     Åpning og velkomst ved NFKR Region Hordaland

–     Presentasjon av Kaffehuset Friele

–     Kvalitets- og miljøsertifiseringer i Friele

–     Kaffehuset Frieles arbeid med samfunnsansvar (CSR)

     Enkel bevertning / mingling

–     Diskusjon – og erfaringsutveksling

Påmelding: Registrering

Møtet er et åpent medlemsmøte, og vi inviterer deg til å sende denne invitasjonen til kollegaer eller andre som har interesse av å delta. Gratis deltagelse.

Vel møtt !

Med vennlig hilsen

for NFKR Region Bergen, Trond Wincentsen, leder Regionstyret