, , ,

Medlemsmøte Stavanger den 31.10.2011 – foredrag fra Securitas og Aker Solutions

Kvaliet når det gjelder – hvor gode er vi når uforutsette hendelser inntreffer?

Vi minner om vårt åpne medlemsmøte

Kvaliet når det gjelder – hvor gode er vi når uforutsette hendelser inntreffer?

Dato:     Mandag den 31. oktober 2011   kl 14:00 – 17:00

Sted:     Aker Solutions, Badehusgt 39, Stavanger

 Vi har gleden av å invitere til åpent medlems-/nettverksmøte i NFKR Region Rogaland med tema “Kvalitet når det gjelder”

1.       NFKR region Rogaland, v/ Ørjan Brun-Henriksen, leder for NFKR region Rogaland

2.       Velkommen til Aker Solutions v/ Jarle Sele, Aker Solutions MMO Region Stavanger

3.       Tema 1: “Kvalitet når det gjelder,- hvor gode er vi når uforutsette hendelser inntreffer?”  Foredragsholder Sverre Thorstad, Kvalitets-/HMS-sjef i Securitas AS 

I sikkerhetsbransjen må man hele tiden håndtere uforutsette hendelser og risikonivået er relativt høyt. Vi får et innblikk i krav til, og erfaring med Securitas systemer for styring.

4.        Tema 2: Fra Policy til utførelse. Personlig Kvalitet  Foredragsholder Bjørn Lende, Quality Manager i Aker Solutions MMO

5.       Neste medlemsmøte – dato og tema;  Se vedlagt Word-dokument med ønsker om forslag/tilbakemelding fra medlemmene.

 Møtet er åpent for alle, inviter gjerne med en kollega eller send invitasjonen videre til ditt nettverk i regionen. Påmelding 

Se også https://www.nfkr.no/  ‘Arrangement’ med Link til Deltagerliste

Vel møtt !

Med vennlig hilsen

Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring

Torolf Paulshus, daglig leder                Ørjan Brun-Henriksen, NFKR Rogaland