, , ,

Vellykket medlemsmøte i Bodø den 15.09.2011

Ledelsens engasjement og involvering i kvalitetsstyringen. Alle 3 foredragene tilgjengelig på medlemssidene

Hva er ledelsens rolle og oppgaver i kvalitetsarbeidet? Hvordan utvikle en kultur og praksis i virksomhetsstyringen som skaper økt kundetilfredshet? Hvilke erfaringer har vi og hva er sukessfaktorer?

Over 20 deltakere fra 13 ulike virksomheter fikk høre tre engasjerte innledere fortelle om sine erfaringer:

Sidsel Ledelse og kvalitetsstyring, v/ kvalitets og risikoleder Sidsel Winther Storaas, Statoil

Her fikk vi et godt innblikk i hvordan et stort konsern møter kvalitetsutfordringene, ikke minst ved å fokusere på kostnader i kvalitetsarbeidet. Bygging av en kvalitetskultur står sentralt med fokus på presisjon i planlegging og utførelse. De ansattes forpliktelse og personlige deltakelse blir også vektlagt mye. 

Presentasjon tilgjengelig her (kun medlemssider)

Leder viser vei v/ virksomhetsleder Elsa Kommedahl, Mørkved sykehjem, Bodø kommune.

Presentasjon  pålogget medlemssider finnes her

Mørkved sykehjem fikk nylig 1 side oppslag i Avisa Nordland: Arbeidstilsynet fant ingen avvik, pasienten er storfornøyd og de ansatte likeså! Elsa fortalte engasjert om en hverdag hvor hun som leder var tett på produksjonen. De ser muligheter, ikke begrensninger. Hun sørget tydelig kommunikasjon av forventninger og krav, samt en tett dialog med både ledere, medarbeider og pasienter, noe hun rette og slett lykkes med! Her har vi mye å lære!

 

 Virksomhetsleder
Kvalitetsleder  

 

Ledelsens engasjement i kvalitetsarbeidet, v/ kvalitetsleder Stian Sørensen, iTet

Presentasjon tilgjengelig  her (kun medlemssider)

2011-09-15 2011-09-15

Vi ser frem til neste medlemsmøte og ser gjerne at vi får tilbakemelding – se vedlagt Word dokument Forespørsel om tema for medlemsmøter Nordland