Styret i NFKR Agder; vellykket oppstartsmøte den 15.09.2011

Vi gleder oss over vellykket oppstart av NFKR Agder.

 

Agder

Referat

Tema:  Oppstartsmøte NFKR Agder Referent: Cathrine Blichfeldt
Sted:  Kristiansand Rådhus Dato/tid:  15/9 2011 kl 17-19
Til stede: Kopi til:

Første møte i NFKR Agder ble gjennomført i Formannskapssalen i kristiansand Rådhus med 24 deltakere.

Olav Finsnes, styreleder i NFKR Hovedstyre, presenterte NFKR og fortalte litt om historie, formål og kopling mellom NFKR og EOQ (European Organisation for Quality). Olavs råd til det nye styret for å få til et aktivt og spennende regionnettverk er å kontakte lokalt næringsliv, bruke presse/media aktivt og gjerne trekke inn det politiske miljøet.  Olav informerte også om at NFKR sentralt kan kontaktes for hjelp med kvalitetsfaglige spørsmål (kompetanse@nfkr.no)

Morten Breivik presenterte kandidatene til styret i NFKR Agder og orienterte om interimstyrets tanker om formål for regiongruppen og kommende aktiviteter i 2011/2012.

Kommentar fra salen gikk på at Vest-Agder var noe tynt representert og at kvinneandelen gjerne kunne vært høyere. Det var også enighet om at styret bør ha en intensjon om å få inn en representant fra Helsesektoren.

Styret ble valgt ved akklamasjon og med 2 vedtatte aksjoner frem til årsmøte i 2012:

1.      Lage enkle vedtekter (inkl intensjon om overlapp slik at ikke hele styret går samtidig)

2.      Søke å skaffe et styremedlem fra Helsesektor.

Lars inge Holte fra Activepeople AS holdt et spennende innlegg om nettverksbygging og verdien av å ha en samlet oppfatning av hva som er viktig for oss, hva vi ønsker å jobbe med og hvordan vi ønsker å fremstå utad. Gjennom gruppearbeid utfordret han så forsamling til å formulere de 3 viktigste tingene vi ønsker at NFKR Agder skal arbeide med og for i den nærmeste fremtid. Enigheten mellom gruppene var overraskende stor og konklusjonen etter gruppe arbeidet var at NFKR Agder skal bidra til

1)      Læring – gjensidig utveksling av erfaringer på tvers av bedrifter og bransjer

2)      Faglig kontaktnettverk – sikre oss et nettverk av fagpersoner som arbeider med de samme utfordringer

3)      Inspirasjon! – hvordan klare å få frem et budskap om kvalitetsarbeid og “vinne en forsamling” for våre hjertesaker.

Vedlegg:  Komplett referat med deltagerliste tilgjengelig på medlemssidene – se  Referat 15.09.2011