Region Trøndelag – referat fra medlemsmøte hos SINTEF 07.09.2011

“CSR (Corporate Social Responsibility) og Midt-Norsk Næringsliv – status og utfordringer”

Møtedeltagerne ble ønsket velkommen av lederen for regionstyret i NFKR Trøndelag, Sigrun Lande Sørensen,  med kort info om NFKR og regionstyrets planer for aktiviteter i regiongruppen videre framover. Hun ga også en presentasjon av aktuelle ISO-standarder som er blitt etablert eller revidert i den senere tid.

 

Professor Annik Magerholm Fet ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU var invitert for å orientere om CSR og de utfordringer dette gir for midt-norsk næringsliv.

Temaet CRS/Samfunnsansvar har vært gjenstand for en rekke næringslivsarrangementer det siste året, også i Midt-Norge, og har fått et ytterligere oppsving etter at ISO-standarden for CSR ble lansert i november i fjor (ISO 26000).

 2011-09

 

På dette seminaret valgte foredragsholderen å konsentrere presentasjonen om de miljøutfordringer som en må vurdere dersom man skal ta samfunnsansvaret på alvor. Hun la også stor vekt på hvordan CSR kan fungere som en innovasjonsdrivende kraft i bedriften eller organisasjonen, og viste flere eksempler på dette, samtidig som hun også presenterte hvilke verktøy næringslivet kan bruke for å utnytte CSR-tankegangen i innovasjonsprosessen.

 

 2011-09 Det var god stemning og hyppige spørsmål og kommentarer både under og etter presentasjonen.

Deler av presentasjonen kan finnes her (innlogget medlemssider).

Tom Berland takker professor Annik Magerholm Fet for et inspirerende foredrag

 

Det ble etter møtet sendt mail til deltagerne med spørsmål knyttet til ønsker for medlemsmøter i regionen framover. Har du ikke fått gitt dine innspill, gå inn her; Innspill

Vi ser fram til neste møte i høst og videre møter neste år basert på tilbakemeldinger fra medlemmene!