K-dagene 2011 – en suksess!

Høyt faglig nivå og gode tilbakemeldinger – 13 stk presentasjoner og glimt fra konferansen tilgjengelig.
Ytterligere bilder fra sosialt samvær – se nyheter medlemssidene

Årets konferanse hadde flere nye aktiviteter for å engasjere deltagere sammen med et høyt faglig nivå på presentasjoner og forelesere.

Vi har mottatt veldig hyggelige tilbakemeldinger og viser noen glimt fra konferansen. Se også bilder fra banketten .

13  presentasjoner er foreløpig lagt på ut – disse får du adgang til på våre medlemssider. Logg deg inn – og linkene vil gi deg direkte tilgang.

 

 2011

Jørgen Kosmo fra Riksrevisjonen med tema “Styring av kvalitet og risiko – et samfunnsansvar” .

 

2011

Konferansen ble åpnet av NFKR styreleder Olav Finsnes, tett etterfulgt av et engasjerende og svært godt mottatt foredrag av

2011

Høyt kvalifiserte tilhørerere, her representert bl.a. av Renovasjonsetaten Oslo kommune, I.P.Huse

 

2011

Annie Koubek, Leader Innovation Quality Austria; “The impact on global trens on innovation and quality”

2011

 Dennis Arter fra Columbia Audit Resources ; “Big Q – or little q , management system”

2011

2011

Leder for programkomiteen Roger Strøm, kunne konstantere og formidle hyggelige tilbakemeldinger fra konferanse deltagerne.

2011

2011

 

3 x Speakers Corner;

Tore Solgård fraTeleplan (øverst t.v.), Terje Harberg fra Teknologisk Institutt og Roger Strøm fra Statoil (under) engasjerte deltagerne i introduksjon til og diskusjon rundt aktuelle temaer;

 

 

 

 

 

Kontinuerlig kompetanseutvikling – evner vi og tør vi tenke utenfor den tradisjonelle ISO 9000 boksen?

Miljølederskolen; Integrering (sammenslåing) av styringssystemer – utfordringer og løsninger – se Integrering av styringssystemer

Hvordan evne å holde tankene åpne når komplekse, risikofylte beslutninger skal gjøres? Er dette en problemstilling som det snakkes om i toppledelse og styrerom?

 

Foredragene tilgjengelig på intranettet: 

Magnus Evje; Omsorgsbygg Oslo KF; Helhetllig virksomhetsstyring i Oslo kommune

Anne-Kari Demmo Normann, Kongsberg Defence Systems AS; Improvement Management

Dennis Arter, Columbia Audit Resources;  Internal Auditing

Anni Koubek, Quality Austria; The impact on global trends on innovation and quality

 

Olav Finsnes, EOQ arbeidsgruppe for Risk Management: Risikostyring i et fremtidsperspektiv

Terje Venold, konsernsjef i Veidekke; Kulturelle suksessfaktorer

Vibeke Binz, Det Norske Veritas; Alternativanalyse

Knut Lynum, NTNU; System for ytelsesmålinger i Engineering

Morten Strand, Kommunenes Sentralforbund; Internkontroll og risikostyring

Åsne Havnelid, Adm. dir. Ski-VM 2011; Ski-VM 2011

 

 

 

Dennis Arter; Columbia Audit Resources; Big Q or little q – Management Systems

Terje Harberg, Teknologisk Institutt; Miljølederskolen – Integrering av styringssystemer

Dennis Arter, Columbia Audit Resources; The furure of Everything

 2011 2011

Også våre faste utstillere var på plass for å møte sine kunder, her representert av DNV og Standard Norge

Aperitifen måtte inntas i lobbyen på grunn av dårlig vær, men det la ingen demper på vår mingling med godt humør. Flere blider fra sosial aften og bankett på intranettet – egen nyhetsreportasje kommer så snart vi har fått sett litt på bildene…

2011  2011
 

 

Foto:  Torolf Paulshus              Tekst web : Annlaug Astad