,

God oppslutning om medlemsmøtet hos Avinor Værnes 28.06.2011

“Anvendelse av risikobildet i styring og ledelse innen sivil luftfart”

 

Deltagerne ble ønsket velkommen av regionstyret i NFKR Trøndelag med kort info om NFKR og regionstyrets tanker omkring mål for og drift av regiongruppen videre framover.

 

 

2011-06

Kvalitet- og sikkerhetssjef Johan Vemundstad fra Avinor holdt deretter innlegg om dagens hovedtema. Vemundstad fortalte hvordan Avinor jobber med risikovurderinger knyttet til trafikksituasjonen ved Trondheim Lufthavn Værnes. Det ble vektlagt hvordan risikoelementene vurderes i forhold til styringsmålene:

2011-06  

– Flysikkerhet

– Økonomi

– Kundeforhold

– Organisasjon

– Samfunn / Ytre miljø

 

 

 

Han ga videre et innblikk i hvilke proaktive og reaktive metoder som benyttes for å identifisere risikoelementer og hvordan tiltak iversettes for å oppfylle hovedmål til flysikkerhet og HMS. Presentasjonen kan finnes her (medlemssider).

Nesten 30 deltagere deltok på medlemsmøtet. Det var god stemning og relevante spørsmål og kommentarer etter innlegget fra Avinor. Det ble etter møtet sendt mail til deltagerne med spørsmål knyttet til ønsker for medlemsmøter i regionen framover. Har du ikke fått gitt dine innspill, gå inn her; Innspill

Vi ser fram til neste møte i september og videre møter utover høsten basert på tilbakemeldinger fra medlemmene!

 

Riktig god sommer!

NFKR Region Trøndelag  v/ Sigrun Lande Sørensen