Medlemsmøte Avinor den 28.06.2011

Presentasjon fra møtet vedlagt

Vellykket medlemsmøte hos Avinor !

Hyggelig med godt oppmøte, håper dere fant møtet interessant. Vedlagt følger presentasjonen vist av Avinor i møtet. Presentasjoner fra NFKRs arrangementer og medlemsmøter legges også ut på medlemssidene til NFKR; se Presentasjon Avinor

Styret i NFKR Region Trøndelag ønsker å gi medlemmene et innholdsrikt og variert program for kommende periode. For å få til det, trengs tilbakemelding på hvordan dere ønsker møtene. Fint om dere kan svare på spørsmålene som ligger i vedlagt Word-dokument.   Du kan skrive inn svarene direkte i teksten  og returnere som mail til Sigrun.Lande.Sorensen@Reinertsen.com.

 

 

Riktig god sommer!

Vennlig hilsen
for Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring, Region Trøndelag

Sigrun Lande Sørensen
Styreleder Region Trøndelag
Tlf. dir.: +47 73 56 26 14 | Mobil: +47 915 96 020