NFKR region Agder, referat fra styremøte den 11.05.2011

Valg av interimstyre, gjennomgang av formål, samt aktuelle temaer for nettverks samlinger

Interimstyret for NFKR Region Agder vil prioritere følgende oppgaver;

1.   Formål er å skape et faglig nettverk for kvalitet på Agder

2.   Bli kjent med regionens virksomheter og organisasjoner, lære mer om dem

3.   Forum for faglig påfyll

4.   Erfaringsoverføring innforbi kvalitetsfaget

·        Orientere seg om tilgjengelig fagstoff; konferanser, kurs og materiale

·        Publiseringsverktøy for QHSE MS

5.    Temasamlinger (eksempler)

·        Om kvalitetsledelse for medlemmenes ledergrupper

·        kvalitetsarbeid i forskjellige fagsektorer

·        håndtering av innleide

6.   Identifisere, tilpasse og tilgjengeliggjøre best praksis i kvalitet (bench-learning)

·        Registrere og behandle avvik

·        Forbedringsprosesser

·        Opplæringsprosesser