God re-oppstart av region Trøndelag den 01.12.2010

Nyoppstartet region Trøndelag ble presentert for, og fikk god innsikt i, bruk av usikkerhetsstyring av linjeledelsen i Statens vegvesen i Trondheim

“Usikkerhetsstyring i samferdselsprosjektet E6 Trondheim – Stjørdal”

Deltagerne i nettverksmøtet 1. desember fikk en svært omfattende og lærerik innføring i bruk av verktøy for risikostyring i det store trafikkprosjektet,  i tillegg til en omfattende bafaring på anleggsområdene både til fots og i buss.

 

Vertsskap og foredragsholdere, prosjektleder Harald Inge Johnsen og byggeleder Anders Beitnes, fikk overrakt blomster fra representanter fra NFKR region Trøndelag sitt nye styre; her representert  ved leder Sigrun Lande Sørensen fra REINERTSEN og styremedlem Tom Berland fra SINTEF.

Se også Region Trøndelag under venstre menypunkt “Fora og grupper”