Rekorddeltagelse på Høstkongressen 2010!

Vel blåst Høstkongress den 12. november 2010

Tilbakemeldingen mottatt er gjennomgående positive. Foredrag og bilder fra konferansen er tilgjengelig på medlemssidene og listet her. Logg deg på medlemssidene og se denne nyheten komplett med bilder og presentasjoner tilgjengelig. Er du pålogget og ønsker å se flere bilder :  bilder

Ved pålogging til medlemssidene, husk at ditt brukernavn er din e-post adresse.

Se også bilder og omtale fra Høstkongressen og  EFQM/CAF under Grupper og Fora – venstre meny

1.  When all action counts – v/ Jon Gangdal

2.  Ny ISO 9004 – Fremtiden och ISO9004 –  v/ Ulf Andersson

3.  ISO 31000- Risk Management –  v/ Kjersti Aase, Statoil

4.  LEAN – Standardisering i spesialisthelsetjenesten – Er det noe problem?  – v/ Hans Petter Bergseth, Universitetssykehuset i Nord-Norge

5.  Veien mot ISO-sertifisering – v/ Solveig Bye Nielsen, Steffensrud Rehabiliteringssenter

6.  EFQM CAF i Kripos  v/ Tina Stuestøl og Berit Lima

7.   EFQM og CAF, modeller og metoder –    v/ Jan Henrik  Borgersen.