Invitasjon til åpent medlemsmøte hos Statens vegvesen, Trondheim 01.12.2010

Usikkerhetsstyring i samferdeslprosjektet E6 Trondheim – Stjørdal. Omvisning på anleggsområdet i starten av møtet.

 

Tid:      Onsdag 1. desember 2010 kl 12:30-15:30 (Selve møtet starter kl ca. 13:30)

Sted:    Statens Vegvesen, Strandvegen 40, 7042 Trondheim (ved Lademoen jernbanestasjon)

Statens Vegvesen tilbyr seg også å arrangere en omvisning på anleggsområdet i starten av møtet.

 

 Agenda for møtet   

  • Introduksjon ved NFKR v /daglig leder Torolf Paulshus / styremedlem Bjørg Synnøve Nesgård  
  • Foredrag:   Usikkerhetsstyring i samferdselsprosjektet E6 Trondheim – Stjørdal  v/Statens vegvesen, Prosjektleder Harald Inge Johnsen og byggleder Anders Beitnes
  • Diskusjon
  • Avslutning, neste møte v/ NFKR

Send gjerne denne invitasjonen videre til ditt nettverk, konferansen er åpen for alle, ingen deltageravgift.

Påmelding  web  Nettverksmøte Vegvesenet

Eventuelle spørsmål  rettes til aa@nfkr.no    –   Registrering

Velkommen!