Invitasjon til nettverksmøte 18.11.2010: Status for Bybanen Bergen; Utfordringer knyttet til kvalitet og risiko

NFKR inviterer til åpent nettverksmøte i Bergen torsdag den 18. november kl 15:00-18:00

NFKR har gleden av å invitere til åpent nettverksmøte med tema Kvalitet og risikostyring: Status for Bybanen.

 

Møtet foregår i verkstedslokalene til Bybanen AS, Bjørnsons gate 45, Kronstad
NB! Ingen parkering på området!                  

Tid:      Torsdag 18. november  kl 15:00 til 18:00  

 

Se ellers mer info om Bybanen på www.bybanen.no  

Program

  1. Intro – NFKR
  2. Bybanen AS: Status for Bybanen; utfordringer knyttet til kvalitet og risiko
  3. Matøkt
  4. Omvisning

Web-påmelding, Registrering

Møtet er åpent for alle, inviter gjerne med en kollega eller andre som vil ha nytte av å delta.

Velkommen !

 Med vennlig hilsen     

Koordineringsgruppen NFKR Bergen v/ Trond Wincentsen og  Øyvind Valde