Invitasjon til medlemsmøte Trondheim 02.12.2009

NFKR Trondheim inviterer til medlemsmøte 2. desember kl 14.00 – 16:30 – HMS, kvalitetsarbeid og styringssystem REINERTSEN

Tid:       02. desember kl 14.00 – 1630
Sted:    Pirsenteret, Auditoriet (ved kantine)

 

Veibeskrivelse finnes på http://pirsenteret.no/

 

Påmelding: https://www.nfkr.no/modules/module_148/view_conference.asp?iConferenceId=26

 Program:   

 

  • Introduksjon ved NFKR (v /styremedlem Tom Fagerhaug)
  • Presentasjon av REINERTSEN AS   (v /Geir Suul . Direktør forretningsutvikling)
  • HMS og Kvalitetsarbeid REINERTSEN Murmansk, Russland
  • REINERTSEN styringssystem, (v /Sigrun Lande Sørensen og Kristine Hjelmeland , HMS&K)
    •   Oppdatering og implementering
    •    Prosess for utvidelse av ISO 9001 sertifisering til ISO 14001
  • Avslutning (NFKR)

Påmelding til www.nfkr.no – KONFERANSER – medlemsmøter.

 

 

 Henvendelser rettes til aa@nfkr.no  eller til styremedlem og kontaktperson NFKR Trondheim Tom Fagerhaug tom.fagerhaug@ntnu.no

 

 Velkommen !