Invitasjon til medlemsmøte i Trondheim, 01.04.2009, kl 14:30

Møtet foregår i lokalene til SINTEF Teknologi og samfunn.
Presentasjon av Standard Norge – Nye ISO 9001:2008 og relaterte standarder

NFKR inviterer til  medlemsmøte Trondheim,  onsdag 1. april, kl 14:30

 Møtet foregår i lokalene til  SINTEF Teknologi og samfunn,

Sted:   SINTEF,  S.P. Andersens veg 5, 7491 Trondheim  

Tid    :   1. april 2009 kl 14:30 – 17:00

Presentasjon av Standard Norge ved Prosjektleder Guri Kjørven.

Se ellers mer info om Standard Norge på  www.standard.no

 Program

1.    Informasjon fra NFKR

2.    Hvem er Standard Norge og hvordan fungerer man

3.    Nye ISO 9001:2008

4.    Kort informasjon om relaterte standarder (som ISO 14000)

5.    Spørsmål og svar

 

 Møtet er åpent for alle.

Velkommen !