Om Region Trøndelag

Hva gjør regiongruppen?

Regionsgruppen ønsker å:

• Bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

• Være lokalt samlingspunkt for foreningens medlemmer

• Formidle kontakt mellom universitetsmiljøet og medlemsbedrifter/næringsliv

For å sikre et godt tilbud etter medlemmenes ønsker, tar regionstyret gjerne imot innspill og forslag til aktiviteter i regionen. Så har du erfaringer, eller ønsker du å høre om andres erfaringer på spesielle områder, send oss gjerne tilbakemelding. NFKR planlegger gjerne møter hos medlemsbedrifter og vektlegger dialog om praktiske problemstillinger relatert til kvalitet- og risikoledelse, nettverksbygging og erfaringsutveksling.

Vi vil arrangere åpne medlemsmøter og bedriftsbesøk i foreningens regi lokalt i Trøndelags-regionen. Etter behov vil ressurser fra NFKR for øvrig trekkes inn. Send oss gjerne tilbakemelding via info@nfkr.no.

Planlagte arrangement for 2018 

  • Medlemsmøte 1, den 01. februar;  tema «Kultur for systematisk forbedringsarbeid»
  • Medlemsmøte 2, april 2018; tema «Beredskapssystemer»
  • Medlemsmøte 3, september 2018; tema «Personvernlovgivningen (GDPR)»
  • Medlemsmøte 4, november 2018; tema  «ISO 45001 (Ny arbeidsmiljøstandard)»

Hvem er vi?

Lokalstyret i NFKR avdeling Trøndelag ble etablert 1. desember 2010 og har mer eller mindre vært uendret.

Fra årsmøtet 2017 har vi  nå gleden av å ønske Knut Iver Aastorp, Seksjonsleder kvalitet og beredskap i AtB, velkommen som nytt styremedlem

STYRE_TRØNDELAG

 Styret 2016;  Fv.: Jørgen Breivik (Breivik KHMS), Karin E. Larsen, Ingunn Dåvøy (Jernbaneverket ), regionsstyreleder Sigrun Lande Sørensen (Reinertsen), Tom E. Berland (SINTEF) og Kjetil Gjøen (SKANSKA)

Bli medlem i NFKR

NFKR er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i NFKR Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Hva skjer?

Mai 2018
03
Kurs A1.2 Kvalitet iht ISO 9001:2015 - grunnkurs (2d) Trondheim
Kl. 08.30, Trondheim
More info
24
Kurs: A2.2 Interne eller eksterne revisjoner iht ISO 19011 (Auditor Basics) Trondheim
Kl. 09.00, Trondheim
More info

Siste nytt fra regionen

Fagsamling Trondheim m/ tema: Lærende organisasjoner hos WSP 9. mars 2017

Vi er i en tid hvor det er store omstillinger i flere bransjer blant annet drevet av en svak utvikling innen olje- og gassnæringen. Dette har ført til nedbemanninger og behov for omstilling også innen andre bransjer. Hvilke utfordringer gir dette i forhold til lærende organisasjoner som er i stand til å utvikle seg videre?

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2016 - All rights reserved Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER