Om Region Østlandet, Oslo

Styret for NFKR Region Østlandet Oslo vil skape en lokal møteplass for medlemmene og bidra til oppfylle NFKRs formål om erfaringsutveksling og kunnskapsdeling om kvalitetsledelse, risikostyring og internkontroll. Møtene er et supplement til Kvalitet & Risiko dagene i juni og Høstkonferansen Verdens Kvalitetsdag i november hvert år.

Vi arrangerer 3–4 medlemsmøter i året hos private og offentlige virksomheter hvor det presenteres modeller og praktiske løsninger, foredrag og diskusjoner om aktuelle tema.

Vi jobber med utgangspunkt i medlemmenes interesser, og tar imot forslag til tema og møtesteder. Velkommen til å delta og til å bidra!

På bildet ser vi Regionsstyret 2015-16. f.v: Rune M. Moen (Tine SA), Siri Viken (Skatteetaten), styreleder Jan Ingebrigtsen (Husbanken), Asle Rein Henriksen (tidl Statoil), Ole Johan Dahl (DNV GL) og Vibeke Tegneby (DNB)

Vi takker både Siri Viken, Vibeke Tegneby og Asle Rein Henriksen for dugnadsinnsatsen de har bidratt med i region-styret og ønsker Geir Sundland og André Bautz velkommen som nye medlemmer.

Under er det bilde av noen av representantene fra det nye styret for Region Oslo, Regionsstyret 2017-2018 sammen med NFKR styreleder Ernst Ole Solem: f.v. NFKR styreleder Ernst Ole Solem, Knut Henrik Bløtekjær (Drammen kommune), André Bautz (SIMPLI Software AS), Rune M. Moen (TINE SA) og Ole Johan Dahl (DNV GL).

Bli medlem i NFKR

NFKR er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i NFKR Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Hva skjer?

Januar 2018
18
Medlemsmøte Oslo tema Digitalisering
Kl. 08.00, Oslo (sentralt)
Mer info

Siste nytt fra regionen

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2016 - All rights reserved Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER