Medlemskap i NFKR

Som medlem i NFKR får du og din bedrift tilgang til Norges ledende kompetansenettverk innenfor kvalitet og risikostyring. Som medlem vil du blant annet få:

  • Adgang til Norges største fagnettverk for ledere innen kvalitet og risikoledelse
  • Tilgang til landets fremste spesialister gjennom vårt kompetansesenter
  • Delta på medlemsmøter og konferanser
  • Tilgang til aktuelle jobbannonser
  • Rabatter på kurs og konferanser

Bli medlem

Fyll ut informasjonen under for å melde deg inn:

LEAVE THIS BLANK
Student / Jobbsøker  -  Kr 450,00.
Medlemskapet utløper etter 1 år.
Privat medlemskap  -  Kr 900,00.
Medlemskapet utløper etter 1 år.
Bedriftsmedlemskap < 50 ansatte  -  Kr 3.380,00.
Medlemskapet utløper etter 1 år.
Bedriftsmedlemskap < 500 ansatte  -  Kr 10.160,00.
Medlemskapet utløper etter 1 år.
Bedriftsmedlemskap > 500 ansatte  -  Kr 16.800,00.
Medlemskapet utløper etter 1 år.
Seniormedlemskap  -  Kr 450,00.
Medlemskapet utløper etter 1 år.

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

© 2016 - All rights reserved Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER