Oppføringer fra Annlaug Astad

Fagsamling hos Jæger Automobil Bergen 27.09.2017

NFKR region Hordaland takker Jæger Automobil for gjestfriheten på fagsamlingen 27.09.2017 og støtter tilbakemeldingen som er kommet inn fra våre deltagere; «veldig bra» og «imponerende praksis, særlig åpenheten m.h.t. problemer og utfordringer». Bedriftsbesøket hos Jæger Automobil/Toyota Norge inkluderte presentasjon av Jæger Automobil og Toyota Norges kontinuerlige forbedringsarbeid og i tillegg inviterte vertskapet til en «Gemba Walk» i bedriften på 6 utvalgte områder.

Kurs: Lean Six Sigma Black Belt

Kurs over 4 x én-ukes moduler der du vil lære Lean Six Sigma av den beste læreren tilgjengelig i verden idag.
NFKR er et landsdekkende forum av medlemmer for medlemmer, og en bransjeorganisasjon for kompetanseheving innen fagområdene virksomhetsstyring, rammeverk, informasjonsstyring, innovasjon, kvalitetsledelse og risikostyring.

EOQ styremøte i Wien, 14.09.2017

Det nye EOQ styret hadde sitt første møte med NFKR daglige leder, Torolf Paulshus, som ny leder den 14. september i Wien. Hovedsaken i en 14 punkts agenda var å fastlegge retningen for EOQs strategiske utvikling de neste 3 årene.

Fagsamling Kristiansand, 12.09.2017: Informasjonssikkerhet

Omlag 20 deltagere var til stede under de interessante foredragene av to sentrale aktører i vår region på faget; Leif Skipnes Flak og Folke Haugland. Begge er instituttledere på UiA for hvert sitt fagområde, og Leif er i tillegg professor. Svært interessant å ha med oss akademia i vårt arbeid! Tilbakemeldinger: «Viktig tema!», «Solide foredragsholdere!»,» Aktive, spørrende og kunnskapsrike NFKR-deltagere!» Her finnes også PDF-versjon av foredragene (for medlemmer)!

Kurstilbud høsten 2017; flere og nye kurs

Våre kurstilbud for høsten finner du på www.nfkr-academy.no
I tillegg finner du en liten tabelloversikt for høstens kurs her, oppdateres kontinuerlig. Merk spesielt kurs for Risikoledere i Albir, Spania allerede i september og 1-dags kurs i Stavanger både for kvalitet og risikostyring.