Kurs A3.3 Risikoledelse (Risk Manager) – modulbasert v2018

Øk din kunnskap om ISO 31000:2009 og prinsipper for effektiv risikostyring. Kurset omhandler hele risikostyringsprosessen inkludert analysemetoder, kunnskap om beslutningsprosesser, krisehåndtering, «safety versus security» og regulering av risiko i Norge. Kurset kan du ta både som ukes-kurs eller som modulbasert kurs

Pris Ant*
NFKR bedriftsmedlem - Pris oppgitt pr dag vis detaljer + kr 3.500 (NOK)  
NFKR personlig medlemsskap - pris oppgitt pr dag vis detaljer + kr 3.950 (NOK)  
Ikke-medlem - pris pr dag vis detaljer + kr 4.650 (NOK)  

 • Kurs: A3.3 Risikoledelse dag 1; grunnleggende kunnskap
  29 januar, 2018
  09:00 - 16:30
 • Kurs: A3.3 Risikoledelse dag 2 og dag 3; ISO 31000 organisering, ledelse og metoder
  13 februar, 2018 - 14 februar, 2018
  08:30 - 16:30
 • Kurs: A3.3 Risikoledelse dag 4; ISO 31000 kunnskap om risikoområder
  4 mai, 2018
  08:30 - 16:30
 • Kurs: A3.3 Risikoledelse dag 5/interaktivt oppdatering inkl eksamen
  9 mai, 2018
  08:30 - 16:30

Inkluderer mulighet for akkreditert sertifiseringseksamen for Risk Manager EOQ

5 dagers kurs i risikoledelse kan nå tas modulbasert der du selv velger fremdrift. Du velger selv om du vil gjennomføre v2018 som skissert, eller ta siste del og eksamen til høsten. Valget er ditt, vi følger pensum for vårt godkjente kurs for sertifisering slik

For mer informasjon om kurset, se kurssiden: A3.3 Risikoledelse (Risk Manager)

Intro: Øk din kunnskap om ISO 31000:2009 og prinsipper for effektiv risikostyring. Kurset omhandler hele risikostyringsprosessen inkludert analysemetoder, kunnskap om beslutningsprosesser, krisehåndtering, «safety versus security» og regulering av risiko i Norge.

Krav til forhåndskunnskaper: Det er en fordel med erfaring fra risikostyring eller andre beslektede fag fra tidligere. *)For å oppnå sertifisering iht. Norsk Sertifiserings krav til risikoledere forventes det at du har høyere utdannelse og minimum fire års arbeidserfaring samt minimum 5 dager (40 timer) med kurs relatert til risiko, styringssystemer i forkant av dette kurset.

Priser: Kursavgift totalt dersom du bestiller kurset under ett 17.500 NOK,  med 25% rabatt for NFKR bedriftsmedlem og 15% rabatt for NFKR personlig medlemsskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig. For samtlige deltakere kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I NFKRs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter. **) Eksamensavg./sertifiseringsavg. i tillegg

Sertifiseringseksamen foregår på kursets siste dag. Sertifiseringseksamen iht. samsvarskrav EOQ

Kontakt: Kontakt  kursholder Vibeke Myrås for faglige spørsmål på vibeke@nfkr.no – for andre henvendelser kontakt  NFKR administrasjon ved Annlaug Astad på aa@nfkr.no.

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

Lokasjon

Kurssted:  

Kontakttelefon: 67 80 89 50

Adresse:
Kjørbokollen 30, Sandvika, Akershus, 1337, Norway

Beskrivelse:
NFKR lokaler Sandvika, Oslo