Kurs: A2.2 Interne eller eksterne revisjoner iht ISO 19011 (Auditor Basics) Trondheim

kurset gir deg en innføring i prinsippene for revisjon, prosessen og teknikker, og skal gi deg en økt trygghet i din rolle som revisor enten du skal utføre interne eller eksterne revisjoner. Kurset er basert på retningslinjer for revisjon i ISO 19011:2011.

Pris Ant.
NFKR bedriftsmedlemvis detaljer + kr 6.900 (NOK)  
NFKR personlig medlemsskapvis detaljer + kr 7.700 (NOK)  
Free Admissionvis detaljer + kr 9.100 (NOK)  


Online event registration and ticketing powered by Event Espresso

  • Kurs: A2.2 Revisjon: Interne eller ekserne revisjoner iht ISO 19011 (Auditor Basics)
    24 mai, 2018 - 25 mai, 2018
    09:00 - 16:00

2 dagers grunnkurs Trondheim

Interne eller eksterne revisjoner iht. ISO 19011

Intro: Dette kurset gir deg en innføring i prinsippene for revisjon, prosessen og teknikker, og skal gi deg en økt trygghet i din rolle som revisor enten du skal utføre interne eller eksterne revisjoner. Kurset er basert på retningslinjer for revisjon i ISO 19011:2011.

Forkunnskaper: For å få best mulig utbytte av kurset forventes det at du har grunnkunnskaper innen kvalitetsstyring og er kjent med ISO 9001.

Priser: Kursavgift 9.100 NOK med 25% rabatt for NFKR bedriftsmedlem og 15% rabatt for NFKR personlig medlemsskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig. For samtlige deltakere kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning.Pris dagpakke iht hotell el. kurs-/konferansested.

For mer informasjon om kurset, se kurssiden: A2.2 Revisjon: Interne eller eksterne revisjoner iht ISO 19011 (Auditor Basics)

Kontakt:  NFKR administrasjon ved Annlaug Astad på aa@nfkr.no.

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

Lokasjon

Sted: