Pris Ant*
NFKR bedriftsmedlem - 5d kurs QM vis detaljer + kr 13.150 (NOK)  
NFKR personlig medlemsskap - 5d kurs QM vis detaljer + kr 14.850 (NOK)  
Ikke-medlem - 5d kurs QM vis detaljer + kr 17.500 (NOK)  
Tillegg sertifisering NFKR medlem +2d. for eksamen vis detaljer + kr 3.500 (NOK)  
Tillegg sertifisering ikke-medlem +2d. for eksamen vis detaljer + kr 4.650 (NOK)  

  • Kurs: A1.3 Kvalitetsledelse (Quality Manager)
    12 februar, 2018 - 16 februar, 2018
    08:30 - 16:30

5 dagers kurs

Inkluderer mulighet til sertifisering til Quality Manager/Quality Systems Manager (QM/QSM)

For mer informasjon om kurset, se kurssiden: A1.3 Kvalitetsledelse (Quality Manager)

Intro: Kurset gir dyptgående kunnskap om effektiv styring av virksomheter med fokus på forståelse, utøvelse og mestring av kvalitetslederoppgaver. Du vil få god forståelse for ledelsessystemer, kravene i ISO 9001:2015 og du vil tilegne deg metoder for å oppnå kontinuerlig forbedring, tilfredse kunder og tillit i markedet.

Til dette kurset kreves følgende forkunnskaper: For å få best mulig utbytte av kurset forventes det at du har grunnkunnskaper innen kvalitetsstyring og er kjent med ISO 9001 og ISO 19011. Kurset baserer seg på pensum for sertifiserte kvalitetsledere.

Deltakere som ønsker å ta sertifiseringseksamen må utføre oppgaver i egen bedrift. For disse deltakerne arrangeres det ytterligere to kursdager med oppsummering og eksamen ca. åtte uker etter hoveddelen.

Priser: Kursavgift 17.500 NOK med 25% rabatt for NFKR bedriftsmedlem og 15% rabatt for NFKR personlig medlemsskap. *) Kursavgiften er ikke momspliktig. For samtlige deltakere kommer det i tillegg dagpakke for lokalleie, lunsj og pausebevertning. I NFKRs lokaler er dagpakken på 550 NOK pluss mva. pr. dag – forbehold om pris dagpakke der vi må benytte andre kurs/konferanse lokaliteter. **)For de som ønsker å ta sertifiseringseksamen kommer avgifter knyttet til påbyggingskurs, eksamensavgift og sertifikat i tillegg. Se mer på kurssiden: A1.3 Kvalitetsledelse (Quality Manager).

 

Kontakt: NFKR administrasjon ved Annlaug Astad på aa@nfkr.no.

Usikker på om du er bedriftsmedlem? Sjekk her: Medlemsbedrifter

Lokasjon

Kurssted:  

Kontakttelefon: 67 80 89 50

Adresse:
Kjørbokollen 30, Sandvika, Akershus, 1337, Norway

Beskrivelse:
NFKR lokaler Sandvika, Oslo