NFKR er et landsdekkende forum av medlemmer for medlemmer, og en bransjeorganisasjon for kompetanseheving innen fagområdene virksomhetsstyring, rammeverk, informasjonsstyring, innovasjon, kvalitetsledelse og risikostyring.

Fordi vi erkjenner at kunnskap og faglig oppdatering er nødvendig har vi opprettet NFKR Academy. Vi tilbyr kurs som kan brukes som grunnlag for personsertifisering innen kvalitet, revisjon og risiko samt påkrevd oppdatering ved resertifisering. Våre kurs tar blant annet for seg standardene ISO 9001, ISO 19011, ISO 31000 og ISO 14001 og baserer seg på internasjonalt anerkjente spesifikasjoner fra EOQ. Medlemmer innviles inntil  25% rabatt på kurs i NFKR Academy regi.

2018 Kursoversikt ISO relaterte – rev 19april

NFKR er en organisasjon som drives for og av medlemmene. Vi har en liten administrasjon og et stort nettverk av ildsjeler rundt i landet. For å sikre at våre aktiviteter er tilgjengelige for alle medlemmene er det opprettet flere regionsgrupper som arrangerer lokale medlemsmøter. Medlemsmøtene er oftest strukturert rundt tre elementer: Faglig utbytte, erfaringslæring og nettverksbygging. Møtene er som regel åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer og er gratis for medlemmer. Velkommen!

Se medlemsmøter >>

NFKR arrangerer to store konferanser i året:  Hver november markerer vi Verdens Kvalitetsdag med en endagskonferanse, denne arrangeres den torsdag 8. november 2018, Hotel Bristol, Oslo. Denne konferansen er NFKRs markering av initiativet European Quality Week. Kvalitet- og risikodagene er en todagers konferanse lagt til begynnelsen av juni hvert år. Begge konferansene arrangeres for å skape fokus på kvalitet og risiko og gi fagmiljøet mulighet til kompetanseheving, erfaringslæring og nettverksbygging.

Kvalitet & Risikodagene 2018 den 14.-15. juni, Scandic Holmenkollen Park hotel, Oslo under motto «Kvalitet & Risk – med en hav av muligheter»

Se også EOQ Congress 2018 den 21.-22. juni, Paris  under motto «Feel the new Quality way»

Se konferanser >>

NFKR er Norges ledende kompetansenettverk innen kvalitetsledelse og risikostyring. Vi tilbyr medlemskap til både enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter. Som medlem får du tilgang til fagstoff fra våre medlemsaktiviteter og konferanser, redusert pris på kurs i NFKR Academy samt et stort faglig nettverk av engasjerte og faglig dyktige medlemmer.

Mai 2018
28
Kurs A1.2 Kvalitet iht ISO 9001:2015 (Quality Management Basics) 2d
Kl. 08.30, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding
28
Kurs A2.3 Revisjonsledelse (Auditor/Lead Auditor) (5d el. 2+3d)
Kl. 09.00, NFKR lokaler Sandvika
Fullbooket
30
Beerenbergs forbedringsreise / lærende organisasjon - fagsamling Bergen
Kl. 15.30, Bergen
Påmelding
Juni 2018
13
Kurs A3.4b ISO 31000 Risk Management – hva er nytt?
Kl. 09.00, NFKR lokaler Sandvika
Påmelding
14
Kvalitet og Risikodagene 2018, Holmenkollen 14.-15. juni
Kl. 09.00, Holmenkollen Park Hotel
Påmelding

NFKR Bergen fagsamling tema Beerenbergs forbedringsreise/lærende organisasjon

NFKR Region Hordaland har gleden av å invitere til bedriftsbesøk til Kokstad hos Beerenberg 30. mai der vi får dele Beerenbergs systematiske forbedringsarbeid for å bli en lærende organisasjon. Hvordan holde trykket opp og holde fast på en forbedringskultur i en digital hverdag.

Fagsamling med årsmøte Region Rogaland 26/4-18 «Lyse i stua – før og nå»

Med foredraget «Lyse i stua, før og nå» vil NFKR region Rogaland invitere til fagsamling og årsmøte den 26.4.18 kl 17:00 hos iQubeS på Strandkaien. Jarle Johnsen fra Lyse og Altibox vil dele erfaringer med risikoaspekter rundt den raske utviklingen for næringen.

Våre regionale nettverksgrupper

Våre åtte regionale nettverksgrupper er det lokale samlingspunktet for våre medlemmer, og ønsker å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseøkning innen kvalitets- og risikoledelse i regionen.

Annonser

© 2016 - All rights reserved Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring / Org.nr: 985 841 020 / Webredaktør: aa@nfkr.no Utviklet av NETPOWER